Samarbete med renhet och hygien som mål

Det är snart dags för Meira Novas vd Eero Raappana att gå i pension. Han uppskattar att Kiilto är inhemskt, ansvarsfullt och har tydliga helhetslösningar.

Meira Nova är SOK:s dotterbolag som har specialiserat sig på anskaffning och logistik av dagligvaror inom Foodservice-branschen. Företaget har heltäckande service. Förutom matvaror tillhandahåller de till exempel hygien- och renhetsprodukter och helhetslösningar till sina kunder.

Meira Nova har haft ett nära samarbete med Kiilto i flera år. Verkställande direktör Eero Raappana uppskattar att partnern är en inhemsk aktör.

”De andra aktörerna inom branschen är främst stora globala bolag. Våra kunder uppskattar att det finns ett starkt inhemskt alternativ även inom det här konkurrensfältet.”

Smidiga och lagom enkla produkter

Enligt Raappana har Kiilto lyckats producera funktionella renhets- och hygienlösningar för köksvärlden där personerna som arbetar i kök även själva utför städarbete.

”Det är viktigt att köket har ett smalt men heltäckande produktsortiment som klarar alla typer av rengöring. I praktiken behöver köket bara fem till sex produkter från Kiilto för att renhetsnivån ska uppfylla målen.”

Utifrån användarsäkerhetsperspektiv är det även viktigt med tydliga användar- och doseringsanvisningar; piktogram och färgkoder underlättar i sin tur rätt användning av produkterna.

”Säkerheten stöds även av att bruksanvisningarna finns på tillräckligt många språk. Köksbranschen är internationell och många medarbetare har inte finska som modersmål.”

Ansvarsfull aktör

Raappana poängterar att ansvarighet och miljövänlighet är självklarheter inom branschen vid det här laget.

”Men Kiilto har varit pionjär även här. Företaget har alltid satsat tydligt på att vara miljövänliga.”

På 1990-talet var Kiilto den första aktören att lansera Svanenmärkta produkter för professionell användning.

Digital och personlig hjälp

Raappana nämner även den digitala lösningen HygiNet® som Kiilto erbjuder. I den finns plats- och redskapsspecifika rengörings- och metodanvisningar, videor och uppdaterade dokument enligt myndigheternas bestämmelser, bland annat meddelanden om användarsäkerhet, produktmeddelanden och rapporter om prover.

”Verksamheten effektiviseras när provuppgifterna kan sparas i ett centraliserat system.”

Vid behov kan experter från Kiilto besöka kunderna och visa hur man använder städredskapen och rengöringsmedlen samt tar hygienprover.

Även försäljningsdirektör Lea Uuksulainen från Kiilto ger Meira Nova erkännande som utvecklare av städpraxis inom branschen.

”Vi har tagit fram lösningar i samarbete med Meira Nova. På plats har man till exempel funderat på vilka redskap och rengöringsmedel som passar just där.”

Centraliserade transporter är ett ekologiskt val

Eero Raappana går i pension i augusti. Flera decenniers erfarenhet av foodservice har gett honom perspektiv att analysera utvecklingen inom branschen.

”Den viktigaste förändringen inom köksbranschen är utvecklingen av beredningsnivån för råvaror. Medan köken på 70-talet kunde ta emot halva grisar får dagens yrkesutövare jämna och effektivt producerade råvarukomponenter. ”Eftersom det i dagsläget råder stor brist på kökspersonal krävs inte lika hög kompetens för att laga god mat.”

En annan stor förändring har även varit övergången till centraliserade transporter.

”Tidigare kunde restaurangen få varor från upp till 80 distributionsbilar i veckan. Numera får köket alla sina produkter i en bil med en till tre laster i veckan. Övergången till centraliserade transporter, som har letts av bland annat Meira Nova, har varit ett stort steg mot ekologiska val.”

Digitaliseringen effektiviserar verksamheten

Meira Nova har ett produktsortiment med mer än 21 000 beteckningar. Digitala system har numera en central ställning inom logistiken.

Nu är företaget på väg mot nya tillämpningar i digitaliseringen:

”Medarbetarna på logistikcentret får glasögon för digitala enheter. Med dem hittar man snabbt till exempel en enskild vagn bland tusentals vagnar som kräver påfyllning av till exempel produkter från Kiilto.”

Raappana menar att han nog inte kommer att lämna branschen helt ens när han går i pension.

”Vikten av foodservice växer hela tiden. En fri aktör som jag kan till exempel sitta med i styrelser för livsmedelsbolag, jobba med nyetablerade företag eller som konsult.”