Sommarjobb gynnar unga människors karriärer

Sommarjobb erbjuder ungdomar en viktig inblick i arbetslivet. Möjligheten att lära känna olika arbetsplatser och jobb förtydligar deras tankar om hurudant arbete de vill göra, vilka kunskaper som behövs i olika uppgifter och i arbetslivet samt vilken typ av arbete som kan hjälpa dem att nå sina karriärmål. I bästa fall är sommarjobbet en ömsesidig utbildnings- och inlärningsupplevelse. Begåvade unga människor arbetade förra sommaren för Kiilto i några olika positioner. Vi presenterar tre av dem i denna artikel.

Jonna Hakala, export (Lempäälä, Finland)

Jag studerar ryska språket och kulturen vid Tammerfors universitet. Det var mina språkkunskaper som gav mig sommarjobb inom Kiiltos exportteam denna sommar. Tidigare somrar har jag arbetat på Kiiltos förpackningsavdelning, där jag också arbetade under mitt mellanår innan jag började på universitetet.

I diskussionen kring sommarjobb stöter man ofta på tankar som att sommarjobbare endast får arbeten som ingen annan vill ha och som är till liten nytta. På Kiilto fick jag alltid göra samma uppgifter som alla andra.

Den kontinuerliga möjligheten att få lära mig aspekter om språk och kultur som jag aldrig skulle ha fått i skolan eller någon annanstans har enligt mig klart varit den mest belönande sidan av! Speciellt lärde jag mig ett stort antal nya ord. Jag motiveras av den härliga arbetsatmosfären; alla har varit mycket vänliga och hjälpsamma. Jag har även lärt mig att sammanställa finska beställningar; under de brådaste dagarna har jag hjälpt till i beställningscentralen utöver mina andra uppgifter. För mig är det viktigt att få möta nya utmaningar på jobbet, och på Kiilto har jag haft en lämplig mängd av sådana.

Jag tror verkligen att jag i framtiden kommer att ha nytta av erfarenheterna jag fått från mitt sommarjobb. Exporten till Ryssland är viktig för Finland och att ha fått vara med på ett litet hörn i den processen kommer att vara till nytta när jag går vidare. Dessutom ger varje jobb nya aspekter av arbete på sitt eget sätt.

 

Kasper Arvad, marknadsföring (Assens, Danmark)

Förra sommaren assisterade jag på marknadsföringsavdelningen vid Kiilto i Assens i Danmark. Jag filmade en hel del videomaterial och redigerade kortfilmer. Före sommaren hade jag slutfört min kandidatexamen i medievetenskap med manusutveckling som biämne. Det var en relativt teoretisk utbildning och när jag utexaminerades kände jag att jag saknade den praktiska dimensionen av filmproduktion. Allt det löste sig när jag började filma videor för Kiilto.

Senaste sommar var en mycket viktig milstolpe för mig  med tanke på att utföra något mer praktiskt och kreativt. Nu är jag anmäld till en filmskola i Danmark, där allt är praktiskt. De många timmarna av videofilmning och –redigering kommer redan väl till pass i min nya utbildning. Vad som fungerar och inte fungerar i företagsvideor är ett exempel på nya saker som jag lärde mig i mitt arbete. Jag fick nya kamerakunskaper och fick även mer erfarenhet av redigering. Det är mycket sannolikt att jag kommer att använda det jag lärde mig under resten av mitt arbetsliv.

Jag motiveras av sådant jag fascineras av – för mig är det filmer och videor. Mer specifikt blir jag motiverad när jag får gå in i en kreativ sinnesstämning och bara undersöka vad som än dyker upp.  Hela videoproduktionen som sådan motiverar mig – vi kan kalla det intern motivation. Jag drivs också mycket av människors reaktion på mitt arbete – vi kan kalla det extern motivation.

Jag tycker att folket på Kiilto i Assens är engagerade, vänliga och överlag fantastiska. Det är en mycket bra arbetsplats och människorna är väldigt trevliga. Jag lärde mig mycket om arbetssätt och teamarbete. Det anses ofta att anställda med mer erfarenhet inte är öppna för nya idéer och synsätt som yngre medarbetare framför. Myten att äldre anställda vill göra saker så som de alltid gjorts är definitivt inte sann – speciellt inte på Kiilto i Assens.

Här kan man ta en titt på en av Kaspers produktioner

 

Valtteri Stenroos, kvalitetskontroll (Åbo, Finland)

Jag är 25 år och pappa till en liten flicka. Jag har en magisterexamen från kemiska fakulteten vid Åbo universitet och detta var min andra sommar inom kvalitetskontrollen på Kiilto. Kiilto var redan bekant som arbetsplats: Jag hade tillbringat två somrar tidigare med att bereda blandningar i lösningsmedelsfabriken och skrev min yrkeshögskoleavhandling åt Kiilto sommaren 2017 på temat rationalisering av beredningsprocessen för flytande rengöringsmedel. Förra sommaren skrev jag klart min pro gradu-avhandling på temat utveckling av en kvantitativ analysmetod för en desinfektionsprodukt.

I mitt ansvarsområde inom kvalitetskontrollen ingick analys och granskning av halvfabrikat och råmaterialprover. Jag deltog även i olika projekt och skötte reklamationer.

För mig ligger den starkaste motivationen i att lära mig något nytt varje dag. Det har varit lärorikt att se olika delar av tillverkningsprocesserna inom kvalitetskontrollen och i anläggningen för beredning av lösningsmedel. Jag tror att jag kommer att ha nytta av den kunskap jag fått i båda uppgifterna. 

Det bästa i mitt arbete har varit mina varierande uppgifter och den trevliga arbetsomgivningen. Enligt vad jag erfarit är Kiilto en mångsidig och motiverande arbetsplats som utvecklar sin personal. Min tid på Kiilto förstärker min tro på att jag själv genom hårt arbete, initiativtagande och flit starkt kan påverka hur min egen karriär formar sig.

 

Kiilto deltog i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb detta år. Sommarjobbare på Kiilto arbetade inom en mängd olika områden såsom produktutveckling, kvalitetskontroll, inköp, produktion, kundtjänst, export, underhåll och lager.  Vårt varma tack till alla våra sommarjobbare, som upplivade Kiilto med sina idéer och attityder och imponerade oss med sina kunskaper!