Städa kostnadseffektivt och säkert – dosera rätt

Rätt dosering av rengöringsmedel är ett sätt att säkerställa att du använder produkterna som utvecklats för yrkesbruk på ett säkert sätt. Utöver bättre säkerhet i arbetet får du många andra fördelar av en korrekt dosering. Produktutvecklingschef och -säkerhetsexpert Tomi Peltonen vid Kiilto uppmuntrar att dosera rengöringsmedlen rätt, eftersom det sparar tid och pengar, belastar miljön mindre och leder framför allt till renare resultat. Läs Tomis text på temat.

Lita på förpackningens anvisningar

Genom doseringen kan vi själva påverka förbrukningen av kemikalier allra mest. En allmän missuppfattning är, att genom att överskrida doseringsanvisningen för en produkt uppnås ett renare slutresultat, och dessutom snabbare och effektivare än genom att följa anvisningen. Lönar det sig alltså att för säkerhets skull alltid lägga till lite extra tvättmedel?

Börja när det gäller produkter som ska spädas ut alltid med brukslösningens minsta dosering och öka den gradvis, om resultatet inte blir tillräckligt bra. Det lönar sig ändå inte att överdosera allrengöringsmedel. Om inte heller den högsta doseringen enligt anvisningen ger ett tillräckligt bra resultat, är det skäl att i stället för att överdosera kontrollera att produkten säkert lämpar sig för det avsedda ändamålet eller vid behov byta till en starkare produkt.

För rätt dosering måste du även känna till vattentemperaturen och mängden vatten. Med varmt vatten lossnar smuts, i synnerhet fetter, lättare och du kan eventuellt använda mindre rengöringsmedel. Varmt vatten är dock inte alltid bra eftersom till exempel klorhaltiga produkter inte får doseras i hett vatten. Att känna till vattentemperaturen är således också en del av säker hantering av produkter.

Överdosering leder ofta till ett smutsigare resultat

Att dosera produkter ungefärligt leder nästan alltid till ett dåligt resultat. Antingen använder man för lite rengöringsmedel, och slutresultatet blir därför inte bra, eller så doserar man för mycket, vilket leder till olika typer av överdoseringsnackdelar. Överdosering kan leda till att tvättlösningen skummar för mycket, att ytan inte fuktas ordentligt och att de aktiva ämnenas effekt försvagas. Även effekten av den mekaniska skrubbningen försvagas och sköljbehovet ökar. Om ytan inte sköljs ordentligt, blir den klibbig, vilket leder till att den snabbare smutsas på nytt och att smutsen fäster bättre. Nackdelarna begränsas inte enbart till tvättresultatet. Ytmaterial kan skadas, arbetstagarnas hud kan irriteras, kostnaderna för rengöringsmedel ökar och miljön belastas i onödan.

Produkter får inte heller kombineras på egen hand, utan brukslösningarna ska alltid blandas i för ändamålet avsedda flaskor. En användare kan av misstag framkalla farliga situationer genom att förena exempelvis en sur produkt med en klorhaltig produkt, vilket leder till en farlig reaktion. Rengöringsmedel bör alltid transporteras och förvaras i slutna kärl, så att kemikalier inte stänker från flaskan i lokalen. Stänk leder lätt till halkrisk och kan i längden skada golvytans nyans. Stänk ska genast tvättas bort från ytor eftersom användaren själv eller någon annan av misstag kan beröra ytan med stänk och därmed exponera sina händer eller kläder för kemikalierna.

Med hjälp av doseringsmåttet får du alltid önskad koncentration på brukslösningen och måttet gör doseringen enkel, kostnadseffektiv och säker. Om automatisk dosering med hjälpmedel inte är möjlig, måste du använda en doseringspump eller ett måttkärl för att få en exakt dosering enligt anvisningen. I doseringsflaskorna ska du blanda en nödvändig mängd färdig brukslösning. När du använder doseringsflaskor bör du beräkna åtgången av brukslösning rätt, så att det inte blir över lösning som måste förstöras efter städningen. För att hålla doseringsflaskorna rena bör brukslösningen bytas minst varje vecka. Detta säkerställer även att brukslösningen fungerar. Tvätta de tomma flaskorna med varmt vatten och borste och låt dem sedan torka över natten. Kom ihåg att hantera doseringsflaskorna med rena händer, så att eventuella rester av rengöringsmedel inte fastnar i flaskan.

Om någon ännu efter detta misstänker att doseringen inte har så stor betydelse, finns det orsak att gå igenom fördelarna. Med rätt dosering blir slutresultatet renare, sparas arbetstid, förbättras arbetarskyddet, uppnås ekonomiska besparingar och minskar miljöbelastningen. Rätt dosering är således absolut en viktig faktor, med vilken välbefinnande kan skapas genom renhet.

Kiilto erbjuder flera doseringslösningar till stöd för arbetet. Exempelvis doseringssystemen Kiilto Box och Kiilto Evo förbättrar arbetarskyddet betydligt eftersom ett slutet system säkerställer att användaren under användningen inte kommer i kontakt med den outspädda produkten. Kontakta din närmaste renhets- och hygienexpert och fråga mera!

SE KONTAKTINFORMATION

 

Tomi Peltonen, som skrev om säker dosering, arbetar på Kiilto som produktutvecklingschef samt -säkerhetsexpert.