Städning mellan patienter inom tandvården – se stegen i vårt filmklipp

Städningen mellan patienterna är en hygienåtgärd som görs för att undvika överföringen av mikrober från den ena patienten till nästa. I städningen mellan patienter desinficeras ytorna och byts instrumenten. Viktigast är den allmänna hygienen samt patient- och arbetssäkerheten.

I filmklippet berättar Riitta Peltonen (tandskötare och sjukskötare, Tucs) steg
för steg hur städningen mellan patienter utförs (på finska).

Arbetsmoment i städningen mellan patienter

  1. Avlägsna skräp.
  2. Gör en mellansköljning, 30 sekunder eller enligt tillverkarens anvisningar.
  3. Sug upp cirka en deciliter vatten i suget.
  4. Förbehandla använda instrument med förbehandlingsmedlet Hydragel och lämna dem till instrumentvården.
  5. Ta tillräckligt många gasbindor för desinficerande torkning och fukta dem med det tvättande ytdesinfektionsmedlet Easydes.
  6. Rengör bordsytorna, lådhandtagen, stolen, lamphandtagen, instrumentbrickan, turbinen som använts, vinkelstycket, boostern och suget.
  7. Byt gasbinda när du går vidare till nästa yta.
  8. Var noga med handhygienen.

Produkter för städningen mellan patienterna

Hydragel-förbehandlingsmedel, förhindrar att smuts torkar fast på instrumenten och förebygger förökningen av mikrober.

Tvättande ytdesinfektionsmedel Easydes, kan användas på alla ytmaterial inom tandvården som desinficeras.

Vill du ha mer information om våra lösningar för tandvården? Kontakta våra renhets- och hygienexperter!