Sulapacs VD och grundare Suvi Haimi tillför miljöexpertis och startup-kunnande i styrelsen för Kiilto Family Oy

Den 21 maj 2021 utsåg bolagsstämman för Kiilto Family Oy, moderbolaget för Kiilto Family Group, Suvi Haimi, VD i Sulapac Oy, till ny styrelseledamot i Kiilto Family Oy. Haimi är en av Sulapacs grundare och företaget är en av världens första tillverkare av biologiskt nedbrytbara förpackningar som ersätter plast. Hon kommer att stärka Kiilto med sin globalt erkända miljöexpertis. 

För att uppnå sina ambitiösa miljömål satsar Kiilto kontinuerligt på utvecklingen av miljöexpertis inom hela organisationen. Detta syns i allt från produktutveckling till kundservice och företagsledning.  

” Vi vill säkerställa att hela kedjan är stark. Vi är verkligen glada över att ha en expert som Suvi med på vår resa för att bli miljöledare inom branschen. Kiilto kan beskrivas som en startup som är över 100 år gammal, förutom miljöexpertis representerar Suvi innovation och en startup-anda. De är viktiga delar i vår verksamhetskultur, säger Eeva Solja, Kiiltos varumärkes- och kommunikationschef.  

Haimi har en magisterexamen i biokemi (2006), är doktor i medicinska biomaterial (2008) samt docent (2013). Innan hon grundade Sulapac i februari 2016 hade hon ledande befattningar vid flera universitet i Finland och Nederländerna i över tio år. Orsaken till grundandet av Sulapac och att hon blev företagare, var enligt Haimi hennes passion för att rädda världen från plastavfall. Hon har också haft en nyckelroll i att föra samman andra aktörer som delar hennes passion och därmed grunden för Sulapac.

”Jag är verkligen glad över att få hjälpa Kiilto att uppnå sina långsiktiga hållbarhetsmål. Kiiltos talangfulla, energiska team och våra gemensamma värderingar inom hållbarhet är något jag verkligen uppskattar. Jag ser fram emot att lära mig mer om Kiilto, stärka företagets hållbarhetsstrategi samt fortsätta framgångshistorien för huvudverksamheterna. Förutom min kompetens inom hållbarhet tar jag med mig det agila startup-perspektivet till Kiilto, vilket möjliggör en snabbare navigering i den föränderliga globala marknadssituationen”, säger Haimi.  

Sulapacs biologiskt nedbrytbara material är tillverkade av biprodukter från träindustrin och växtbaserade bindemedel. Materialen lämnar inga permanenta mikroplaster efter sig. Företaget som leds av Haimi har väckt ett enormt intresse runt om i världen. Till exempel har lyxvarumärket Chanel investerat i företaget. Haimi ersätter Eija Hietavuo som tidigare varit ledamot i Kiiltos styrelse.