Torkar du upp olja med en trasa? Byt till en absorptionsprodukt

Små läckage, som spill av olja eller lösningsmedel, är vardagliga händelser i industrivärlden. Uppsugningsförmågan hos vanliga tyg- eller pappersdukar räcker inte för att torka upp industriell smuts. Med ändamålsenliga produkter suger du upp små läckage effektivt och sörjer samtidigt för arbetssäkerheten.

Läckage av olika slags kemikalier beror ofta på apparatfel, en trasig tätning eller ovarsam hantering. En absorptionsmatta är ett viktigt hjälpmedel för det fall att olja, lösningsmedel eller andra vätskor som används inom industrin hamnar på fel plats. Vid ett läckage är en absorptionsprodukt ett billigt och effektivt sätt att förhindra olägenheter på grund av kemikalierna. Valet av rätt produkt påverkas av egenskaperna hos olika slags vätskor samt om produkten är tänkt att användas förebyggande eller i efterhand. Nedan presenterar vi sex olika sätt att använda absorptionsprodukter. Vi rekommenderar att du alltid har absorptionsprodukter tillhands.

Sug upp olja som blandat sig i vätska

Vid metallbearbetning får inte överflödiga ämnen hamna i skärvätskebehållaren eftersom de påverkar vätskans egenskaper. Om olja från maskinerna hamnar i vätskan samlas det på ytan. Oljeabsorptionsmattan Metasorb är tillverkad av lätt polypropen som flyter och suger effektivt upp olja men inte vatten. Den lämpar sig utmärkt för att ta upp olja ur skärvätska.

Samla upp olja som hamnat på golvet

Fel på tätningar och slangar kan vara orsaken till olja på golvet. När det har läckt ut olja på golvet, maskinfundament eller kar måste den samlas upp snabbt. På det sättet säkerställer du att oljan inte tar sig via golvbrunnar till avloppsnätet. Oljeabsorptionsmattan Meta-eko som är tillverkad av återvunnen ull är ett ekologiskt alternativ för uppsugning av olja från torra ytor. 

Skydda ytor under reparation och installation

Ytorna i industrilokaler skyddas ofta under tiden som nya maskiner installeras och tas i bruk. Den kraftiga Metasorb-smutsabsorptionsmattan lämpar sig för långvarigt skydd och tål slitage. Den täta mattan förhindrar också slagmärken och repor. 

Hindra överföring av smuts från en plats till en annan

En absorptionsmatta lämpar sig för tillfälligt skydd av golv och arbetsplattformar samt för att samla upp smuts där man arbetar. Till exempel när lim och lacker hanteras är Corrimat ett utomordentligt hjälpmedel eftersom den inte klibbar fast vid underlaget. Den lämpar sig också som gångmatta mellan industri- och andra lokaler varvid fast eller flytande smuts inte följer med skorna från ett utrymme till ett annat. Skyddsmattan kan också användas i bagageutrymmet i bilen om du transporterar vätskor eller maskiner.

Använd vid städning eller vaxning av golv

Absorptionsmattan är praktisk också vid städning. Den minskar utflytning och stänk av rengöringsmedelslösningen på golvet när du tvättar fönster eller andra vertikala ytor. Vid vaxning av golv är den ofta nödvändig eftersom du med hjälp av skyddsmattan hindrar vaxet att nå andra ytor än de som ska vaxas. Om du brer ut en skyddsmatta i eller nära dörröppningen till det utrymme som ska vaxas är det lätt att flytta bort den utrustning och de redskap som använts för vaxningen utan att andra utrymmen kladdas ner av vax som exempelvis har fastnat i maskinens hjul. Det är också smart att ta av sig vaxkladdiga arbetsskor på en skyddsmatta. Corrimat är en matta som suger upp alla vätskor och lämpar sig för all slags tillfälligt skydd.

Första hjälpen

Den universella Metasorb-absorptionsmattan är perfekt för akut hantering av vilket läckage som helst, den absorberar alla vätskor upp till 20 gånger sin egen vikt. Absorptionsmattan fungerar bra för små och kontrollerade läckage, men vid behov bör du vända dig till räddningsmyndigheterna. Vid ett stort läckage är det viktigt att eliminera större skador genom att se till att kemikalierna inte sprider sig exempelvis till avloppsnätet. Absorptionsmattan är också ett primärbekämpningsredskap i fordon som transporterar farliga ämnen. 

Destruera mattan på rätt sätt

Hur du gör dig av med en begagnad absorptionsmatta beror alltid på vilket ämne som har sugits upp. Förvara en använd absorptionsmatta på rätt sätt och lämna den till avfallsinsamlingen. 

Vid metallbearbetning får inte överflödiga ämnen hamna i skärvätskebehållaren eftersom de påverkar vätskans funktion. Om olja från maskinerna hamnar i vätska samlas det på ytan. Metasorb-oljeabsorptionsmattan är tillverkad av lätt polypropen som flyter och suger upp olja effektivt men inte vatten. Den lämpar sig utmärkt för att suga upp olja ur skärvätska.

Mer information om absorptionsprodukter får du av våra experter på skogs- och metallindustri.