Trä och lim sammanfogas – Kiilto hjälper till att starta en timmerfabrik

Vaara Group har utvidgat sin verksamhet med en ny timmerfabrik och Kiilto har varit med ända från början.

Vaaran Palkki, ett familjeföretag med lång historia, har byggt en timmerfabrik i Finland för att kunna leverera material till timmerhusbyggare. Vaaran Palkki har sedan tidigare både ett skogsbolag och ett sågverk och många känner till företagets målade produkter som används vid ytterväggsbeklädnad.

”Timmerfabriken var nästa naturliga steg för oss. Med den kan vi öka bearbetningen av trä ytterligare, i synnerhet furu”, säger Vaaran Palkkis CEO Janne Vaara.

Ett samarbete som håller

Vaaran Palkki och Kiilto har ett nära samarbete. För att stockarna inte ska sätta sig krävs det inte bara robust trä utan också lim för att hålla ihop de olika elementen.

”När lim används för att skapa konstruktionsvirke ställs höga kvalitetskrav och det krävs exakta certifikat”, säger Juha Rinne, Solutions Manager på Kiilto.

”Tillsammans med arbetsgruppen på Vaara hittade vi lösningar som passade dem. När vi väljer lim måste vi ta hänsyn till många saker, som till exempel presstider och öppentider.”, tillägger Henri Ahonen, Regional Manager på Kiilto.

I timmerfabriken används två lim, och beroende på var i fabriken man befinner sig fogas delarna ihop på olika sätt.

”I fingerskarvarna blir stockarna längre. Vid sidolimning limmas delarna till varandra på sina smala sidor. Vid lamellimning så limmas de bredare sidorna mot varandra”, säger Vaara.

Kiilto utbildar personalen

Kiilto har även utbildat personalen på Vaaran Palkki-fabriken, eftersom de inte hade i någon tidigare erfarenhet av att limma stockar.

Utbildningen omfattade korrekt användning av lim, limningsanordningar, frågor kring kemisäkerhet  och, inte minst, hur man använder anordningarna för kvalitetskontroll.

”Vid kvalitetskontrollen analyserar vi prover från produktionslinjen i laboratoriet. Vi gör proverna våta och utsätter dem för tryck med olika metoder och sedan torkar vi dem. Efter det tar vi reda på om dessa handlingar påverkade limningen”, säger Janne Vaara.

Han är mycket nöjd med Kiilto och samarbetet.

”Kiiltos experter är lättillgängliga om vi behöver råd eller tips. De kan också komma ut till oss i fabriken med kort varsel om det behövs.”

Timmerhus är en stabil trend

Vaaran Palkkis timmerfabrik har fått en bra start och framtiden ser lovande ut.

”Träbyggandet har ökat generellt, men i synnerhet timmerbyggandet, med cirka 10 procent per år”, säger Janne Vaara med ett leende.

Han tror att det ligger miljöskäl bakom uppgången; användningen av trä minskar koldioxidavtrycket och det kol som binds i konstruktionerna stannar kvar där under lång tid.

”Timmerhus är också kända för att ha bra inomhusluft”, avslutar Janne Vaara.