Undvik kvalitetsrisker! Med hjälp av titrering tar du reda på om tvättlösningen påverkar slutprodukten

Tvätt och rengöring är en viktig del av högklassig tillverkning av produkter inom metallindustrin. Genom noggrann tvätt av metalldelar säkerställer du att eventuell fortsatt behandling lyckas på önskat sätt. Kvaliteten på slutprodukten kan variera, om man inte fäster vikt vid noggrann tvättmedelsdosering.

Olika koncentrationer av tvättlösning kan orsaka en kvalitetsrisk, om tvättmedlen späds ut manuellt, det vill säga utan automatisk dosering. För hög dos på delarnas ytor kan leda till att det lämnar tvättkemikalier på ytorna, medan för låg dos leder till att ytorna inte blir rena. Olika rester och orenheter orsakar problem vid den fortsatta behandlingen och påverkar således kvaliteten på slutprodukten.

Titrering är en del av en lätthanterlig kvalitetssäkring

Med hjälp av titrering tar du reda på om koncentrationen av tvättlösning är den rätta. I Kiiltos titreringsväska hittar du allt du behöver för en snabb och enkel titrering av tvättlösningar inom metallindustrin. Se en video om hur titreringen utförs med verktygen i väskan:

Först uppmäts en exakt mängd tvättlösning i ett prov. Till provet tillsätts några droppar indikatorvätska, som ändrar färgen på provet. Därefter tillsätts litet titratorvätska åt gången samtidigt som man kontrollerar hur mycket titratorvätska som går åt. Titratorvätskan har neutraliserat provet när indikatorns färg försvinner. Vid titrering måste man se till att man inte tillsätter mer titratorvätska än nödvändigt. Om man känner till provets exakta volym och åtgången av titratorvätska får man snabbt reda på koncentrationen av tvättlösning med hjälp av titreringskoefficienterna som följer med väskan.

Det räcker att utföra titreringen 1–2 gånger per vecka eller efter behov. Om man utför titrering regelbundet är det lätt att undvika problem på grund av fel dosering av tvättlösning. Genom att foga resultaten till kvalitetssäkringssystemet kan man kontrollera och till och med förhindra avvikelser i koncentrationerna av tvättlösningar.

Med automatisk doseringsutrustning undviker du de risker som uppstår vid manuell utspädning och snabbar upp arbetsskedena i anslutning till rengöringen. Dosatron-pumpen som fungerar med rinnande vatten säkerställer att doseringen alltid är rätt.

Har du frågor om tvätt- och rengöringsmetoder för metallindustrin? Kontakta våra experter inom skogs- och metallindustrin!

Titta på video:

https://youtu.be/ZMW8N6B4ydY