Uppdatering kring situationen i Ukraina

8 Apr 2022  Vi är chockade och förkrossade över Rysslands omotiverade attack mot Ukraina. Kiilto fördömer starkt den ryska regeringens militära aggression mot Ukraina. Vårt primära fokus i denna svåra situation är att göra allt vi kan för att säkerställa välbefinnandet och säkerheten för våra lokala anställda. Vi följer utvecklingen av situationen noga och uppdaterar denna artikel allt eftersom situationen utvecklas.

Inverkan på vår verksamhet i Ukraina, Ryssland och Belarus

Kiilto har varit verksamma i Ukraina, Ryssland och Belarus. Vår verksamhet i Ukraina är för närvarande avbruten.

Som konstaterades den 17 mars arbetar Kiilto aktivt för att genomföra sin avsikt att överföra dotterbolagen i Ryssland till nya investerare och för att avsluta dotterbolaget i Belarus. Avyttringsprocessen drivs inte av ekonomiska motiv, utan är ett lagligt korrekt sätt att dra sig ur den ryska marknaden. Vi förhandlar aktivt med potentiella investerare i Ryssland. Vår verksamhet i Belarus har avslutats.

Avyttring av aktier innebär att Kiilto inte kommer att ha någon fortsatt verksamhet och inte heller kommer Kiiltos varumärke att användas i dessa länder, när avyttringen är genomförd. Överföringen utförs i enlighet med tillämpliga sanktioner och lagstiftning och garanterar säkerheten för vår personal.

Vårt stöd till Ukraina

Vi är lättade över nyheten att våra ukrainska kollegor och deras familjer nu är i säkerhet för stunden. Vårt fokus är nu att se till deras individuella behov och önskemål om hjälp och vi försöker hitta konkreta sätt att hjälpa dem under dessa svåra omständigheter.

Som ett första steg för att hjälpa våra ukrainska anställda, betalar vi ut två månadslöner och årsbonus för 2022 i förskott. Vi följer situationen noga och ytterligare hjälp ses över och beslutas om flexibelt utifrån situationens utveckling och aktuella behov.

Kiilto har donerat 50 000 euro till Finn Church Aid (FCA), som är Finlands största internationella hjälporganisation, för att hjälpa offren för denna fruktansvärda situation i krisområdet. Dessutom har vi via med Insta donerat 10 000 euro till krishjälp genom ett internationellt familjeföretagsnätverk.

Samtidigt har också donationer till krisområdet skickats från de Finska, Svenska, Danska och Norska nationella Kiilto organisationerna. Tillsammans med Udvikling Assens och andra lokala företag på Västfyn, Danmark, har en lastbil med en donation på 14,5 ton gods fraktats till den polsk-ukrainska gränsen. Försändelsen innehöll t.ex. tvål, handkräm, handsprit, blöjor, modersmjölksersättning, kläder, drycker, madrasser och kuddar. I Finland har en försändelse organiserad av Pamark Group skickat vårdhygien och personliga hygienartiklar för att hjälpa till i krisområdet. Från Sverige har DAX handdesinfektionsmedel donerats till vårdinstitutioner i Ukraina genom frivilligorgansiationen Ukrainatransporten, samt tillsammans med Nordic Biolabs AB, på initiativ av branschorgansiationerna Swedish Medtech och Swedish Labtech. Från Norge har handdesinfektionsmedel till Ukraina donerats genom EagleMission.

Påverkan på vår produktion och leveranser i EEA-länder

Situationen i Ukraina är mycket oroande och har en multidimensionell inverkan på globala leveranskedjor och därmed på produkttillgänglighet och priser. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan. Vår verksamhet utanför krisområdet är inte beroende av ryska, belarusiska eller ukrainska råvaror. 

Om denna kris blir kortvarig, tror vi inte att detta kommer att påverka tillgängligheten av våra produkter i EEA-länderna. Om krisen varar längre kan effekterna komma att börja visa sig i försörjningskedjan, t.ex. genom ökade energi-, råvaru- och logistikkostnader. Om situationen fortgår bedömer vi att det också kommer att få stora konsekvenser för den kemiska industrins kostnader.

Kiiltos verksamhet i Ukraina, Ryssland och Belarus

I Ukraina har Kiilto haft 20 anställda som arbetat på det lokala dotterbolag TOV Kiilto-Klei, som haft kontor i Kiev.

Kiilto i Ryssland sysselsätter ca. 200 personer totalt på sina tre dotterbolag: Kiilto Family LLC, KiiltoClean LLC och AO Kiilto-Klei har Kiilto, där vi varit verksamma sedan 1995. Verksamheten i Ryssland finns i St. Petersburg, Ramenskoe, Kaluga, Levashovo och Moskva, varav produktion i Ramenskoe, Levashovo och Kaluga. Produkter som produceras i Ryssland säljs enbart i Ryssland och Belarus. Export har tidigare endast skett till Belarus.

I Belarus hade Kiilto 5 anställda på vårt lokala dotterbolag IOOO Kiilto Klei, tidigare med kontor i Minsk.

Övrig information

Följ den här uppdateringsartikeln för att få den senaste informationen om situationen. För ytterligare frågor om effekterna av situationen i Ukraina, vänligen vänd dig till dina Kiilto-kontakter.