Utifrån Kiiltos vilja att vara miljöledaren i sin bransch föddes projektet Löftet till miljön

Långsiktighet, säkerhet och kvalitet har alltid varit en del av Kiiltos koncept. Miljöansvar finns inbyggt i vårt företags processer. Ständiga förbättringar märks exempelvis i form av en strävan att använda allt miljövänligare råvaror, effektivisera den cirkulära ekonomin och öka energieffektiviteten. Vi drivs av en vilja att vara miljöledaren i vår bransch.

Ledarskap uppnås genom handlingar. Våren 2018 startade vi i Finland projektet Löftet till miljön. Syftet med det har varit att ställa upp konkreta, ambitiösa, mätbara mål och utifrån dem göra betydelsefulla satsningar på saker som har en positiv miljöeffekt. Projektet är indelat i delområden med åtgärder som fokuserar på val av material, förpackningar och logistik, tjänster samt energilösningar.

Före utgången av året sammanfattade vi konkreta löften för de olika delområdena som motsvarar miljöledarskapets ambitiösa målsättning:

  • Gröna material: Vi är branschens ledande företag inom den cirkulära ekonomin
  • Gröna förpackningar och logistik: Våra val av förpackningar bygger på en positiv miljöinverkan
  • Gröna tjänster: Kiilto Pro Services erbjuder branschens bästa lösningar för cirkulär ekonomi
  • Grön energi: Samtliga verksamheter i vårt företag har uppnått kolbalans fram till 2028

Varje kiiltomedarbetare engagerar sig i miljön

Projektet begränsas inte till dem som ansvarar för kvaliteten och säkerheten, utan alla på Kiilto deltar i miljöarbetet. Vi anser att ansvar sträcker sig längre än till att följa lagar och rekommendationer. Omsorgen om miljön bottnar i attityd och tänkesätt. Endast en äkta vilja att göra saker miljövänligare gör det möjligt att omvandla attityder till processer och en kultur som genomsyrar företagets alla nivåer. Detta vill vi föra fram kraftigare i fortsättningen även i vår kommunikation eftersom vi tror på styrkan i ett konsekvent exempel.

Utöver att förbättra vår egen verksamhet försöker vi främja ett miljöskonande beslutsfattande genom att påverka aktivt i olika projekt och forum. I egenskap av ett finländskt familjeföretag är det lätt för oss att inse hur unik och betydelsefull naturen är. Miljön är vår gemensamma egendom. Därför vill vi hjälpa även våra kunder att agera allt miljövänligare samtidigt som det ökar välbefinnandet och bygger en hållbar framtid.

100-årig föregångare

Vi har arbetat länge och hårt för säkra och miljövänliga lösningar. Till exempel inom byggande nådde vi som första aktör M1-klassificering för alla våra system för våtutrymmen, och våra hygienlösningar är i regel Svanen-märkta. Miljöaspekterna begränsas ändå inte till våra produkter eller tjänster. Exempel på visionära insikter i miljöfrågor finns i Kiiltos hela historia. En fast del av Kiiltos koncept i dag är att bedöma miljökonsekvenserna av alla pågående projekt och hur de kan genomföras enligt gröna principer.

Eeva Solja
Varumärkes- och kommunikationsdirektör
Kiilto