Vågar du lämna spåret?

Tänk vad skönt det är att rulla fram på gammal rostig räls! Minnenas landskap glider långsamt förbi och knakande vagnar tar sig fram med ryckningar och gnissel. I affärsvärlden leder gammal rostig räls dessvärre sällan till önskad destination. Visst lyckas man få tåget i gång och gänget ombord, men vid starten ges inga garantier för att man kommer att nå målet.

Det behövs nya etapper, alternativa rutter och högre hastighet. Men framför allt behövs det djärvhet att avvika från invanda spår, att börja tänka i nya banor som leder till nya mål som hägrar borta vid horisonten.

Man bortser ofta från djärvhetens betydelse i sin förundran över varför en del företag lyckas bättre än konkurrenterna. Bland de bakom liggande faktorerna stöter man emellertid på saker som fordrar djärvhet: mod att söka nya banor, mod att förbättra och förkovra sig, våga vara äkta och egenartad, kurage att erkänna sina misstag och ta lärdom av dem, att tala om sina känslor och mod att ställa frågor om det man inte känner till, och framför allt att våga försöka, även om det inte finns några garantier för framgång.

Utan djärvhet hade mången framgångssaga blivit oskriven. Forskningsresande, märkespersoner i mänsklighetens historia liksom även ikoner inom affärslivet utgör briljanta förebilder i fråga om djärvhet, men djärvhet krävs likaså i dagligt beslutsfattande. Förändringen uppstår då du är djärv nog att ifrågasätta den nuvarande modellen: i sådana situationer bestäms utvecklingens riktning.

Bland de värsta motståndarna till djärvheten på en arbetsplats är rädslan att begå misstag, fördomar, idiotsäkra alternativ och skuldbeläggande. Särskilt stor djärvhet krävs för att inleda och upprätthålla en förändringsprocess då allt ser ut att gå bra för företaget. Man ska ju inte ändra på vinnande lag och inte ta sig för att reparera något som är helt. Borde man då vänta tills företaget börjar gå med förlust och tills det som är helt blir trasigt?

Man har inte råd att vara rädd för förändring, om man vill gå åt rätt håll. I stället måste man vid behov uppmobilisera mod att vara föregångare, röja nya rutter och eftersträva det okända. De bästa resultaten uppnås när man planerar och genomför resan tillsammans, i en anda av förtroende. Ett sådant oförväget företag blir även för kunden det värdefullaste ressällskapet.

 

Tomi Takala

Skribenten är chef för affärsverksamheten för Kiiltos industri för infästningslösningar. Kiilto är ett växande finskt familjeföretag som i år fyller hundra år och har en vision för år 2080. Kärnidéerna i Kiiltos verksamhet är miljöledning, närhet och engagemang för framtiden. Kiilto verkar i tolv länder och sysselsätter ca 1000 personer, vilkas välfärd och kompetens spelar en avgörande roll i arbetet för kundens bästa.