Välj desinfektion som har effekt mot corona

Sedan pandemin bröt ut har försäljning av handdesinfektion mångdubblats på den svenska marknaden. Vad få känner till är att all handsprit inte verkar mot att döda Covid-19-virus. Landets ledande varumärke av desinfektionsmedel inom den svenska vården, DAX, vill nu varna konsumenter för att invaggas i falsk trygghet.

– Vi är inne i andra vågen av pandemin och måste vidta alla tänkbara åtgärder för att stoppa smittspridningen. Då behövs också information om att det är skillnad på ”sprit och sprit” när det kommer till handdesinfektion. All handdesinfektion skyddar dig inte mot höljeförsedda virus såsom Covid-19. Du måste kontrollera att produkten är testad enligt gällande EN-normer, säger Annika Ekström kategorichef vid kemiföretaget Kiilto Sverige som tillverkar desinfektionsprodukterna DAX.

Kemikalieinspektionen lättade under våren på gällande restriktioner för tillverkning av desinfektionsmedel som ett sätt att säkra leverans av handdesinfektion till framför allt vården. Detta medförde att många nya tillverkare och distributörer dök upp på den svenska marknaden. Samtidigt har informationen om vad som faktiskt kan döda ett höljeförsett virus, vilket coronavirus är, varit knapphändig.

– Det är inte lätt för konsumenten att veta vad man ska titta efter, fortsätter Annika Ekström. Det är framför allt två parametrar som konsumenten bör vara uppmärksam på; dels vad produkten är testad för att skydda mot, samt vilken alkoholhalt som produkten innehåller. Det räcker däremot inte med att bara försäkra sig om en hög alkoholhalt för att handdesinfektionen ska vara verksam. Produkter som innehåller mycket förtjockningsmedel, eller för mycket återfuktande medel, riskerar att minska effekten av alkoholen. Det finns en europeisk mätstandard framtagen för att avgöra vilka desinfektionsmedel som är effektiva mot vad.

– Om det är Covid-19-virus man vill eliminera ska produkterna vara testade på höljeförsedda virus enligt EN14476, säger Annika Ekström. I de flesta av Sveriges Regioner finns det krav på att upphandlade produkter ska ha effekt på både bakterier och diverse olika virus, men på konsumentmarknaden finns det inget krav på att produkterna ska vara testade för att få säljas. Det är oroväckande om konsumenter missleds till att tro att all handsprit är ett skydd mot Covid-19, influensa eller andra virussjukdomar. Tyvärr har inte våra myndigheter varit tillräckligt tydliga här.

Nedan listas därför tips på hur man ska välja handdesinfektion som skyddar motcoronavirus.
• Titta först och främst efter om produkten är testad enligt den europeiska standarden EN14476 för att veta om produkten avdödar höljeförsedda virus, såsom coronavirus
• Välj produkter med minst 75 procent alkohol om den är flytande och minst 85 procent om det är en gel
• Tänk på att ju tjockare och mer trögflytande produkten är, desto högre måste alkoholhalten vara för att du ska få effekt
• Var noga med att kontrollera vilken kontakttid som krävs för att produkten ska vara effektiv. Om produkten är effektiv med 1 min kontakttid och du bara desinficerar dig i 30 sekunder så får du inte fullgott skydd.
• Välj gärna produkter från ett varumärke du känner igen från vården, då krav på produkter som används inom primär- och slutenvården är tuffa och ska klara av att effektivt skydda och avdöda såväl virus som bakterier.