Vi minskar vårt miljöavtryck genom fler ansvarsfulla förpackningar och lösningar för cirkulär ekonomi

I en tid där påverkan av våra val på miljön blir alltmer uppenbar, kan betydelsen av hållbar förpackning inte överdrivas. En produkts koldioxidavtryck påverkas inte bara av de råmaterial som används utan också av var de kommer ifrån, var de förvandlas till den slutliga produkten och hur de förpackas.

Detta har lett oss att sträva efter att minska miljöpåverkan från produktförpackningar genom att inte bara utveckla förpackningar av återvunnen plast utan också förbättra återvinningen av förpackningar. Till exempel genomför vi en pilotstudie av ett slutet kretslopp och strävar efter att bygga partnerskap inom området för cirkulär ekonomi framåt.

Återvunnen plast medför sina utmaningar

Vårt önskemål att inte bara erbjuda miljömärkta och växtbaserade rengöringsprodukter utan också förpacka dem på ett mer miljömedvetet sätt ledde oss till ett samarbete med en förpackningstillverkare för att utveckla återvunna plastförpackningar för professionella rengöringsprodukter. I denna process ville vi tänka på naturen först, utan att kompromissa med användarens säkerhet eller produkternas hållbarhet.

Den begränsade tillgängligheten av återvunnen plast av tillräcklig kvalitet utgör vissa utmaningar – flaskor tillverkade av återvunnet material är fortfarande relativt ovanliga inom området för professionell rengöring.

"Kemin hos professionella rengöringsprodukter ställer särskilda krav på förpackningen. Förpackningen måste inte bara vara säker för användare utan också säkerställa att produkten lagras väl", förklarar Tiina Laurén, Kiiltos Professional Cleaning Solution Manager. Förpackningar av återvunnen plast kan inte användas utan noggrann testning av dess hållbarhet.

Minskning av koldioxidavtrycket

Många av Kiiltos produkter har redan förpackats i återvunna förpackningar i flera år och vi testar aktivt fler alternativ för att öka mängden återvunnen plast som ersätter jungfruligt material. Betydande investeringar görs för att undersöka, utvärdera och välja miljövänliga förpackningsformer. En utmaning värd att notera rör kosmetiska förpackningar som har svårt att hitta återvunna plastgrader som uppfyller regleringskraven och våra kvalitetsstandarder.

Under 2023 har vi ersatt förpackningen av många produkter med återvunna flaskor och behållare, de flesta av dem tillverkade i Finland. När vi övergick till att använda behållare med återvunnen plast minskade vår användning av jungfruplast med 20 ton, vilket motsvarar 100 000 stycken 5-litersbehållare. Sett i termer av koldioxidavtryck motsvarar minskningen utsläppen från att köra 180 000 kilometer.

Återvunna plastflaskor är en konkret investering i cirkulär ekonomi. I Vårt Löfte till Miljön har vi satt oss ett mål att år 2025 ska 70% av all vår förpackning vara återanvändbar, förnybar eller innehålla återvunnet material.

Ansvarsfull återvinning framåt

Enligt Laurén måste området för professionell hygien fortsätta sträva efter effektivare cirkulära lösningar och koldioxidneutralitet i framtiden.

"Det ökade användandet av återvunnen plast och lösningar för cirkulär ekonomi har redan betydligt minskat energiavfallet", fortsätter Laurén. "Det är viktigt att hålla det värdefulla materialet i omlopp så länge som möjligt. Jag uppmanar er att göra en överenskommelse med ett avfallshanterings företag för att samla in tomma förpackningar för återvinning eller undersöka lokala återvinningsanläggningar."

Vi vill uppmuntra våra kunder att återvinna produktförpackningar direkt efter användning. Utöver att de flesta förpackningar redan är fullt återvinningsbara har många produkter materialmärkning, som ger information om material för olika delar av förpackningen, som flaskan och locket. Som en tumregel, ta alltid bort locken innan återvinning.

För att hitta nya lösningar för återvinning genomförde vi en pilotstudie för att sluta kretsloppet för förpackningsmaterial. Tomma HDPE-förpackningar samlades in från flera kunder och materialet behandlades till ett återvunnet granulat. Nu väntar vi på den sista länken i loopen: tillverkning av nya förpackningar av det återvunna rHDPE-granulatet. Detta är det första testet och vi ser fram emot att dela resultaten när de kommer in under våren 2024. Nästa steg mot cirkularitet är återanvändning av förpackningar.