Vi vill utveckla ett tvättmedel som fungerar som en dröm

I ett samarbetsprojekt mellan Kiilto och en pappersfabrik utvecklas en verksamhetsmodell med kontinuerlig optimering.

Produktutvecklingen i en pappersfabrik som tillverkar krävande finpapper ställer ofta nya krav på tvättmedlen. I ett samarbetsprojekt mellan Kiilto och en kund utvecklas en verksamhetsmodell med kontinuerlig optimering.

Kiilto utvecklade det tvättmedel som just nu används på pappersfabriken enligt de behov som finns i produktionsanläggningen. Redan då var man medvetna om behovet av optimering och kontinuerlig utveckling av tvättmedlen.

– Vi och kunden var redan då medvetna om att det skulle vara bra att kunna föra en djupare dialog om utveckling av tvättkemikalier. Snabba förändringar kräver närmare samarbete och smidigare sätt att reagera på förändringarna. Vi bekantade oss redan då med deras sätt att testa, och nu har vi startat ett samarbetsprojekt, berättar Kiiltos produktutvecklingskemist Tuija Salo.

För ett par år sedan började Kiilto och kunden tillsammans utgående från en idé gestalta det samarbetsprojekt som startades i början av 2017. Under den tiden har vi tillsammans gått igenom våra två företags målsättningar för projektet, kartlagt säkerhetsfrågor och utarbetat tidsplaner för projektet.

Syftet med projektet är att hitta en lämplig verksamhetsmodell som är så bra som möjligt för kundens produktionsprocess i synnerhet när produktkvalitet och oavbruten produktion är av största vikt.

– Vår målsättning är att skapa en samarbetsmodell som gör det möjligt för Kiilto som utvecklare och leverantör av tvättkemikalier att optimera tvättmedelslösningar med bättre noggrannhet och snabbare cykel än hittills. Med hjälp av samarbetsmodellen går utvecklingsarbetet snabbare, och testandet av förändringar är inte störande för produktionens normala funktion, säger Salo.

Produktutveckling av tvättmedel utgår ifrån kundens produkt

Utvecklingsprojektet utgår naturligtvis från kundföretagets egna produkter. På fabriken tillverkas krävande pappersmaterial av hög kvalitet. För papperstillverkning används i produktionsenheten förutom cellulosa mycket fyllnadsmaterial som även ställer krav på renhållningen av produktionsanordningarna.

Vid produktion av fabrikens krävande papperssorter används många olika pastor vars särdrag ställer större krav på tvättmedlen och tvättprocessen.

Fyllnadsmaterial ger finpappret hög glans samt olika vikt- och hanteringsegenskaper. Med fyllnadsmaterial kan man även förbättra till exempel papprets fasthet. Specialpapper används bl.a. i tidskrifter och marknadsföringsmaterial – när det till exempel behövs en lyxig eller vårdad effekt.

Kundens produktutveckling skapar ett ständigt behov av optimering av tvättmedel

Kundens produktutveckling skapar hela tiden något nytt, och med den får produktionen olika råvaror ofta med snabb cykel. Nya sätt och receptändringar ger fyllnadsmaterialen nya sammansättningar som är svåra att processera i produktionen, och därför måste man även här hela tiden göra ändringar för att helheten i tillverkningsskedet ska lyckas så smidigt som möjligt.

En fungerande samarbetsmodell med utveckling av tvättkemikalier säkrar att tvättmedlen passar ihop med processen och ger mera frihet för kundens egen produktutveckling.