A-sprit 99,5% 1 liter
Teknisk sprit

Innehåller 99,5 % odenaturerad alkohol.

Innehåller 99,5% odenaturerad etanol. Produkten är inte avsedd för desinfektion.

OBS! Köp av teknisk sprit kräver tillstånd från Skatteverket i Sverige.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Uppfyller de flesta farmakopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål, inom hälso- och sjukvården m m.

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
12 x 1 l 101100 7311850011003
3 x 5 l 103062 7311850030622