Kiilto Pro Alu Deko
Maskindiskmedel

Flytande, skumfritt maskindiskmedel för desinfektionsmaskiner inom hälso- och tandvården.

Specialfunktioner

  • Effektivt
  • Lämplig både på avdelningar och för centraliserad instrumentvård.
  • Passar för de vanligaste materialen
  • Skumfritt
  • CE-märkt medicintektisk produkt, klass I

Alu Deko är ett maskindiskmedel för tvätt av sjukvårdens redskap, instrument och annat material som tål maskinell rengöring.
Diskmedlet innehåller väldokumenterade ingredienser som är trygga och miljövänliga. Rengöringseffekten har optimerats så att den stämmer överens med sjukvårdens särskilda krav. Testet är genomfört av laboratoriet för hygien och mikrobiologi på Institutionen för folkhälsovetenskap, Hjelt-Institutet vid Helsingfors universitet. Produkten passar även för ömtåliga material. Skumfri.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Tvättande desinfektionsmaskiner inom instrumentvård och vid ingreppsenheter och centrala sterilenheter.
Sköljande desinfektionsmaskiner på avdelningar.
Tvättande desinfektionsmaskiner inom tandvården.

Medicinteknisk produkt. För professionell användning.

pH

Produkt pH: 13
Lösningens pH: 11

Utseende och doft

Klar, gulaktig vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 20 l 8084 6412600080841
1 x 200 l 8280 6438160082804
3 x 5 l 80387 6417964803877
Lagring

I rumstemperatur 3 år.

Bruksanvisning

Anslut dunken till tvättmaskinens automatdispenser. Rekommenderad dosering i sköljande och tvättande desinfektionsmaskiner är ca 0,3 % brukslösning, 30–70 ml/tvätt. Doseringen påverkas av materialet som tvättas och av vattenkvaliteten. Bästa resultat fås i en tvättemperatur på 45–55 °C. Maskinen värmedesinficerar rengjorda och sköljda instrument och kammaren enligt det valda tvättprogrammet.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Alu Deko maskintvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Notera

Beakta vid påfyllning att vattenstrålarna når alla ytor på redskapen som ska tvättas. Lägg instrumenten som ska tvättas luftigt i maskinen. Använd vid behov specialställningar. Felfri funktion av maskinen ska kontrolleras regelbundet för ett säkert slutresultat.
Följ instrumenttillverkarnas särskilda anvisningar.

Ingrediens Effekt
Komplexbildande medel (5-15 %) Binder vattnets hårdhetsfaktorer
Polykarboxylat (< 5 %) tvätteffekt, lösgör smuts, binder smuts i vattnet
Natriummetasilikat (< 5 %) pH-reglerare, lösgör smuts, korrosionsskydd
Fosfonater (< 5 %) Mjukgör vattnet, dispergerar smuts, möjliggör en snabbare sköljning