Alu Deko
Maskindiskmedel

Flytande, skumfritt maskindiskmedel för desinfektionsmaskiner inom hälso- och tandvården.

  • Effektivt
  • Lämplig både på avdelningar och för centraliserad instrumentvård.
  • Passar för de vanligaste materialen
  • Skumfritt

Länkar

Dokument

Användningsområde

Tvättande desinfektionsmaskiner inom instrumentvård och vid ingreppsenheter och centrala sterilenheter.
Sköljande desinfektionsmaskiner på avdelningar.
Tvättande desinfektionsmaskiner inom tandvården.

För professionell användning.

pH

Produkt pH: 13
Lösningens pH: 11

Utseende och doft

Klar, gulaktig vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 20 l 8084 6412600080841
1 x 200 l 8280 6438160082804
3 x 5 l 80387 6417964803877
Lagring

I rumstemperatur 3 år.

Bruksanvisning

Anslut dunken till tvättmaskinens automatdispenser. Rekommenderad dosering i sköljande och tvättande desinfektionsmaskiner är ca 0,3 % brukslösning, 30–70 ml/tvätt. Doseringen påverkas av materialet som tvättas och av vattenkvaliteten. Bästa resultat fås i en tvättemperatur på 45–55 °C. Maskinen värmedesinficerar rengjorda och sköljda instrument och kammaren enligt det valda tvättprogrammet.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Alu Deko maskintvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Notera

Beakta vid påfyllning att vattenstrålarna når alla ytor på redskapen som ska tvättas. Lägg instrumenten som ska tvättas luftigt i maskinen. Använd vid behov specialställningar. Felfri funktion av maskinen ska kontrolleras regelbundet för ett säkert slutresultat.
Följ instrumenttillverkarnas särskilda anvisningar.

Ingrediens Effekt
Komplexbildande medel (5-15 %) Binder vattnets hårdhetsfaktorer
Polykarboxylat (< 5 %) tvätteffekt, lösgör smuts, binder smuts i vattnet
Natriummetasilikat (< 5 %) pH-reglerare, lösgör smuts, korrosionsskydd
Fosfonater (< 5 %) Mjukgör vattnet, dispergerar smuts, möjliggör en snabbare sköljning