Kiilto Pro Deko
Maskindiskmedel

Starkt alkaliskt, skumfritt maskintvättmedel för tvätt av hälsovårdens instrument och redskap samt laboratorieinstrument.

Specialfunktioner

  • Alkaliskt maskintvättmedel
  • Laboratorier
  • Områden med hårt vatten
  • Effektivt
  • God sköljbarhet
  • CE-märkt medicintektisk produkt, klass I

Starkt alkaliskt, skumfritt maskintvättmedel till alla skölj- och desinfektionsmaskiner. Effektiv rengöring även med hårt vatten. Emulgerar effektivt smuts, fett och protein. Den goda sköljbarheten gör produkten utmärkt att använda även i krävande laboratorieförhållanden.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Tvätt- och desinfektionsmaskiner i laboratorier och på avdelningar. För instrument som tål alkali.
Medicinteknisk produkt. För professionell användning.

pH

Produkt pH: 13.5
Lösningens pH: 12.1

Utseende och doft

Klar vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 8143 6417964081435
Bruksanvisning

Anslut dunken till tvättmaskinens automatdispenser. Rekommenderad dosering i skölj- och desinfektionsmaskiner är 0,1–1 % (1–10 ml/1 l vatten, 20–70 ml/tvättomgång), tvättemperatur 45–80 °C. Doseringen påverkas av materialet som tvättas och av vattenkvaliteten. Maskinen värmedesinficerar rengjorda och sköljda instrument och kammaren enligt det valda tvättprogrammet.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Deko maskintvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Notera

Beakta vid påfyllning att vattenstrålarna når alla ytor på redskapen som ska tvättas. Lägg instrumenten som ska tvättas luftigt i maskinen. Använd vid behov specialställningar. Felfri funktion av maskinen ska kontrolleras regelbundet för ett säkert slutresultat.

Ingrediens Effekt
Kaliumhydroxid (5 – 15 %) Alkali, tvätteffekt
MGDA (15-30 %) Binder vattnets hårdhetsfaktorer
Fosfonater (< 5 %) Mjukgör vattnet, dispergerar smuts, möjliggör en snabbare sköljning