Erisan Pro Dermades Huddesinfektionsmedel utan färg
Huddesinfektionsmedel

Dermades Huddesinfektion är ett etanolbaserat medel som används för desinfektion av hud före operation, injektion, insättning av kanyl eller blodprovstagning. Innehåller cetrimonium chloride och isopropyl myristate för en långverkande effekt. Produktens direkta och långverkande effekt har testats enligt EN12791 för kirurgisk handdesinfektion. Dermades finns både med färgämne samt utan färgämne.
Dermades Huddesinfektion innehåller inte klorhexidin, vilket gör den extra lämplig för huddesinfektion av kroppsdelar som inte får komma i kontakt med detta t.ex. trumhinnan.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Specialfunktioner

  • Effektiv antiseptisk alkohollösning
  • Enkelt att fästa och lossa operationsdukar
  • Cetrimonium chloride och Isopropyl myristate för en långverkande effekt
  • Den direkta och långvariga effekten har testats enligt EN 12791

Dermades är ett etanolbaserat bruksfärdigt huddesinfektionsmedel som lämpar sig för desinfektion av huden före operation och små ingrepp, t.ex. insättning av kanyl.
Dermades huddesinfektionsmedel har en långvarig mikrobicid effekt och lämpar sig därmed även för desinfektion av operationsområdet före långa operationer. Produktens direkta och långverkande effekt har testats enligt EN 12791.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Huddesinfektion inför alla slags kirurgiska ingrepp inom hälsovården och i laboratorier.

För professionell användning.

pH

Produkt pH: 6.5

Utseende och doft

Klar, färglös vätska, etanoldoft

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
10 x 500 ml 8047 6417964080476
Bruksanvisning

Desinfektion av operationsområdet: Iaktta ett aseptiskt arbetssätt. Hudområdet som desinficeras före operation tvättas noga och systematiskt med huddesinfektionsmedel. Tvätta området 2-3 gånger. Beakta avrinningsriktningen. Operationsområdet kan täckas när alkoholen har avdunstat från huden.
Små ingrepp: Före insättning av kanyl, injektion och blodprovstagning ska ett tillräckligt stort hudområde baddas med desinfektionsmedel. Ingreppet görs när det behandlade området har torkat.

Miljö och säkerhet

Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Produkten är biologiskt nedbrytbar. Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast som är ett miljövänligt, helt återvinningsbart och brännbart material.

Notera

När man vill avgränsa operationsområdet, används ett färgat desinfektionsmedel. Färgen kan vid behov göras ljusare genom att blanda färgat och färglöst desinfektionsmedel med varandra.

Ingrediens Effekt
Etylalkohol 77 vikt% etanol
Tertiär butanol denatureringsmedel
Aqua Vatten
Cetrimoniumklorid cetrimoniumklorid, effektiviserar den långvariga effekten
Isopropylmyristat Gör det enkelt att fästa och lossa operationsdukar, effektiviserar produktens mikrobicida effekt