Kiilto Pro Erinox
Specialrengöringsmedel

Specialrengöringsmedel för handtvätt av instrument och endoskop inom sjukvård, instrument inom tandvård samt till ultraljudsrengörare.

Specialfunktioner

  • Lösgör orenheter och fet smuts
  • Lämpligt för ömtåliga material
  • Låglöddrande
  • Mångsidigt
  • CE-märkt medicintektisk produkt, klass I

Lösgör effektivt orenheter och fet smuts. Även utmärkt för rengöring av ömtåliga material. Låglöddrande specialrengöringsmedel för rengöring av instrument och vårdutrustning för hand och i ultraljudsrengörare. Medicinteknisk produkt. För professionell användning.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Till ultraljudsrengörare, för förtvätt av endoskop, instrument, vårdutrustning, laboratorieinstrument, ömtåligt glasgods

pH

Produkt pH: 10
Lösningens pH: 10

Utseende och doft

Klar vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 8114 6417964081145
6 x 1 l 8113 6417964081138
Bruksanvisning

Blanda utspädd brukslösning enligt anvisning. Lösningen ska bytas ut dagligen. Vid rengörning för hand, ska den utspädda brukslösningen blandas skilt för varje underhållsåtgärd. Desinficera redskapen vid behov före tvätten. Rengjorda redskap sköljs och torkas. Placera redskapen luftigt i ultraljudsrengöraren, tvättemperatur beroende på typen av smuts, max. 50 °C. Skölj redskapen efter tvätt.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Erinox specialtvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Notera

Desinficera redskapen vid behov före tvätten. Byt ut den utspädda brukslösningen varje dag. Vid handtvätt ska den utspädda brukslösningen blandas skilt för varje underhållsåtgärd.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5%) rengöringseffekt
Polykarboxylat (<5%) Dispergerar smuts, komplexbildare