Erinox
Specialtvättmedel

Specialrengöringsmedel för handtvätt av instrument och endoskop inom sjukvård, instrument inom tandvård samt till ultraljudstvättar.

  • Lösgör orenheter och fettsmuts
  • Lämpligt för ömtåliga material
  • Låglöddrande
  • Mångsidigt
  • CE-märkt

Länkar

Dokument

Användningsområde

Till ultraljudstvättar, för förtvätt av endoskop, instrument, vårdutrustning, laboratorieinstrument, ömtåligt glasgods

pH

Produkt pH: 10
Lösningens pH: 10

Utseende och doft

Klar vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 1 l 8113 6417964081138
Bruksanvisning

Blanda utspädd brukslösning enligt anvisning. Lösningen ska bytas ut dagligen. Vid manuell rengöring ska den utspädda brukslösningen blandas skilt för varje underhållsåtgärd. Desinficera redskapen vid behov före tvätten. Rengjorda redskap sköljs och torkas. Placera redskapen luftigt i ultraljudstvätten, tvättemperatur beroende på typen av smuts, max. 50 °C. Skölj redskapen efter tvätt.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Erinox specialtvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Notera

Desinficera redskapen vid behov före tvätten. Byt ut den utspädda brukslösningen varje dag. Vid handtvätt ska den utspädda brukslösningen blandas skilt för varje underhållsåtgärd.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5%) rengöringseffekt
Polykarboxylat (<5%) Dispergerar smuts, komplexbildare