Kiilto Pro Erisan Des
Ytdesinfektion

Erisan Des är utvecklat för hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens specialbehov: för desinficerande rengöring, desinfektion av instrument och redskap samt desinfektion av sekretfläckar.

Specialfunktioner

  • CE-märkt medicintektisk produkt, klass IIa, NB 0537

Desinficerande ämnen är didecyldimetylammoniumklorid (kvartär ammoniumförening), N,N –bis (3-aminopropyl) dodekylamin (alkylamin) samt 2- fenoxietanol, vars samlade effekt ger en omfattande baktericid, virucid och fungicid effekt.

Kiilto Pro Erisan Des effektivitet har testats genom ett antal olika tester (testad koncentration inom parentes):
EN 13727 (bactericidal effekt) 5 min (1%)
EN 13624 (yeasticidal effekt) 5 min (1%)
EN 14476 (höljebärande virus) 2 min (1%)
EN14476 (Murine Norovirus) 60 min (5%)
EN 14561 (bactericidal effekt/immersion) 30 min (1%)
EN 14562 (yeasticidal effekt/immersion) 30 min (1%)
EN 16615 (bactericidal/yeasticidal effekt) 1 min (2%)

Även testad enligt:
EN 13697 (bactericidal effect) 5 min (0,5%)
EN 13697 (fungicidal effect) 15 min (0,5% yeast, 1% fungi)

Länkar

Dokument

Användningsområde

Rengöring och desinfektion av ytor inom sjukvården, som rengörande desinfektionsmedel i ultraljudsrengörare, desinfektion av blod- och sekretfläckar.

Desinficerande rengöring av icke-invasiva instrument och redskap (nedsänkning). Kan användas för pre-desinfektion av invasiva instrument, följt av tvättning och sterilisering.

Munhälsovården: Ytdesinfektion av tandvårdsenheter och utrustning samt för underhåll av instrument (inklusive ultraljudsrengöring) enligt hygienkraven.

I produktutvecklingar har egenskaperna hos medicinsk utrustning beaktats särskilt, även lämpligt för ömtåliga material: aluminium, gummi, olika slags plastmaterial.

Medicinteknisk produkt, för professionell användning.

pH

Produkt pH: 11
Lösningens pH: 10

Utseende och doft

Gulaktig vätska, karaktäristisk doft

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
12 x 500 ml 8126 6417964081268
Lagring

I rumstemperatur 3 år.

Bruksanvisning

Blanda brukslösningen i rent, svalt vatten. Vid blötläggning av instrument används ett kärl med lock. Lösningen som används byts ut vid behov, minst en gång i veckan.

Ren utspädd brukslösning har en hållbarhetstid om 4 veckor i ett stängt kärl och när man använder One System Basic-dukförpackning.

Bruks- och utspädning

anvisningar      

%

Kiilto Pro Erisan

Des

Vatten

Verkningstid

Obs!

Ytdesinfektion

2

10 ml

490 ml

 1 min

 Skölj vid behov

Desinfektion av sekretfläckar

2

10 ml

490 ml

 1 min

2 stegs desinfektion

Desinfektion av redskap

-  norovirus

-  borrskär

2

5

outspätt

20 ml

50 ml980 ml

950 ml

30 min

60 min

30 min

Sköljs

Sköljs

Sköljs

Ultraljudstvättmaskin

5

2

50 ml

20 ml

950 ml

980 ml

30 min

30 min

Sköljs

Sköljs

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Kiilto Pro Erisan Des desinfektionsmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Notera

Vi rekommenderar att material som är känsliga för desinfektionsmedel dessutom torkas varje vecka eller i slutet av arbetsdagen, beroende på användningsfrekvens, med en duk som fuktats med vatten eller ett milt rengöringsmedel.
Blandandet av brukslösningen underlättas av måttabellen på 500 ml flaskan (engångstryckning 5 ml).

Ingrediens Effekt
Didecyldimetylammoniumklorid (5-15%) biocid
2-fenoxietanol (5-15 %) biocid
Isopropanol (<5%) biocid
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5%) rengöringseffekt
Trietanolamin (< 5%) pH-reglerare