Kiilto Pro Erisan Oxy+
Desinfektion

Effektivt desinfektionsmedel baserat på väteperoxid och perättiksyra för rengöring och desinfektion av non-invasiv medicinteknisk utrustning och instrument, desinfektion av sjukvårdstextilier samt för desinfektion av blod- och sekretfläckar. Granulatpulver i dospåsar som aktiveras i vattenlösning.

Specialfunktioner

  • CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 0537

En 50 g enkeldospåse är lätt att använda. Granulerat pulver dammar inte och löses lätt i varmt vatten. Desinfektion sker genom en oxidationsreaktion, baserad på väteperoxid och perättiksyra.

Produkten är lämplig för känsliga ytor och material. Den är lämplig för desinfektion av invasiva utrustning och instrument före automatisk tvättning och desinfektion. Oxiderande produkter är inte kompatibla med koppar, silver och mässing.

Förpackningen om 50g gör det enkelt att blanda en lösning av önskad styrka (2-5%).

Den mikrobicidala effekten av Kiilto Pro Erisan Oxy + som desinfektionsmedel har verifierats genom test:
EN 13727 bakterier
EN 13697 bakterier och svamp
EN 13624 svamp
EN 14348 tuberkulos och mykobakterier
EN 17126 sporer (Clostridium difficile) - ersätter EN 13704
EN 14476 virus (noro-, adeno- och poliovirus)
EN 14561 bakterier
EN 14562 jästsvamp
EN 14563 tuberkulos och mykobakterier
EN 16615 bakterier och jästsvamp
EN 16616 (60 C ° desinfektion av textiler: baktericid, fungicid och mykobaktericid effekt, 40 C ° testad med Staph. aureus).

Produkten har en high-level desinfektionseffekt (se tabellen, bruksanvisningar).

Bruksanvisning: Används som en lösning på 2–5 % (50 g/2,5–1 l vatten). Blanda pulvret i rent vatten med temperaturen 30–40°C. Desinfektionsmedlet har aktiverats när pulvret har lösts upp och skummet gått ned. Lösningen som används ska alltid bytas ut dagligen.

Ren brukslösning har följande hållbarhet: 2 % 1 vecka, 5 % 2 dygn.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Inom hälso- och sjukvården:
Yt- och instrumentdesinfektion, desinfektion av blod- och sekretfläckar, medicintekniska produkter och utrustning samt kritiska ytor.

Produkten är idealisk för desinfektion av sjukvårdstextilier vid 40-60 ° C i vanliga tvättprogram.

Inom tandvården:
Desinfektion av tandproteser och effektsug.

Kiilto Pro Erisan Oxy+ kan även användas som desinfektionsmedel i ultraljudstvättar.

Medicinteknisk produkt. För professionell användning.

pH

Lösningens pH: 7.5

Utseende och doft

Vitt granulatpulver

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 50 x 50 g 8116 6417964081152
Lagring

Hållbar 2,5 år, 5 - 25°C.

Bruksanvisning

Torka förorenade ytor med en duk / engångsduk fuktad med desinfektionslösningen. Skölj ytan efter desinfektion om det behövs.
Instruktioner för användning i tabellen nedan.


Användningsområde
Koncentration
Notes
Desinfektion av ytor, medicinteknisk utrustning, sekretfläckar.
5 %
Bakterier, norovirus och adenovirus, jästsvamp, mögelsvamp 2min. Avlägsna kroppsvätska och torka av ytan med lösningen. Baktericid, jästicid samt virucid effekt (noro- och adenovirus) på 5 minuter.
Desinfektion av instrument (blötläggning) och proteser
2%, 5 %Bakterier, mykobakterier, noro- och adenovirus samt jästsvamp 2% i 30 min eller 5% 15 min i en täckt behållare. Skölj instrumenten med rent vatten. Byt ut den använda lösningen dagligen eller oftare om det behövs.
High level desinfektion
5 %30 min (även polio och sporer), skölj med rent eller sterilt vatten. 
Ultraljudstvättar
2%, 5%1-5 min tvättcykel, total blötläggningstid är 15 min. Byt den använda brukslösningen dagligen. 
Dentala sugenheter
5 %Använd 1 L färdig brukslösning, skölj följande morgon.
Tvätt och desinfektion av textilier
0,50 %Tvättmaskin, 40 – 60°C med normal tvättcykel/5 kg tvätt. För 5 kg tvätt, använd 1 förpackning och minska mängden tvättpulver med ca hälften i doseringsfacket.


Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Kiilto Pro Erisan Oxy+ desinfektionsmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Läs bruks- och skyddsanvisningar i säkerhetsdatabladet.

Produkten är biologiskt nedbrytbar. Förpackningsmaterialen kan återvinnas.

Notera

I samband med att brukslösningen blandas bildas det skum på vattenlösningens yta till följd av den kemiska reaktionen. Blanda brukslösningen i ett tillräckligt stort kärl. När du blandar 5 l brukslösning (2 %) i kanister, mät upp ca 2,5 l ljummet vatten och häll innehållet från två påsar i denna vattenmängd. Låt desinfektionsmedlet lösas upp en stund och tillsätt återstående mängd vatten. På så sätt stiger inte skummet som bildas när produkten aktiveras till kanisterns öppning. Stäng locket till kärlet lätt då viss koldioxid kan avges från blandningen.

Härdat pulver ska inte användas.

Följ instrumenttillverkarnas särskilda anvisningar.