Erisan Oxy+
Desinfektion

Desinfektionsmedel baserat på väteperoxid och perättiksyra för rengöring och desinfektion av medicinsk utrustning och medicinska instrument, desinfektion av textilmaterial samt för desinfektion av blod- och sekretfläckar. Desinfektionseffekten aktiveras i vattenlösningen. Granulatpulver i dospåsar.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Inom hälsovården:
Yt- och instrumentdesinfektion, desinfektion av blod- och sekretfläckar, medicintekniska produkter och utrustning samt kritiska ytor.

Produkten är idealisk för desinfektion av textilmaterial vid 40-60 ° C i vanliga tvättprogram.

Inom tandvården:
Desinfektion av tandproteser och effektsug.

Erisan Oxy+ kan även användas som tvättande desinfektionsmedel i ultraljudstvättar.

En medicinteknisk produkt för professionell användning.

pH

Lösningens pH: 7.5

Utseende och doft

Vitt granulatpulver

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 50 x 50 g 8116 6417964081169
Lagring

2,5 år, 5 - 25°C.

Bruksanvisning

Torka förorenade ytor med en duk / engångsduk fuktad med desinfektionslösningen. Skölj ytor efter desinfektion om det behövs.
Instruktioner för användning i tabellen nedan.


AnvändningsområdenErisan Oxy+BrukslösningObs!Hållbarheten för en ren lösning
Desinfektion av ytor

1 påse/2,5 l av vatten

1 påse/1 l av vatten 

2%

5%

Bakterier, noro- och adenovirus, svamp 2%, fungi 5%

1 vecka

2 dygn

Desinfektion av sekretfläckar

1 påse/2,5 l av vatten

1 påse/1 l av vatten

2%

5%

2-stegs

1-stegs

1 vecka

2 dygn

Desinfektion (blötläggning) av instrument

1 påse/2,5 l av vatten

1 påse/1 l av vatten

2%

5%

Bacterier, mykobacteria, noro- och adenovirus, svamp.

2% 30 min i slutet kärl eller 5% 15 min i slutet kärl

Noggrann sköljning med rent vatten.

Byt ut den använda lösningen varje dag eller oftare vid behov 
Desinfektion på hög nivå av instrument och redskap
1 påse/1 l av vatten5%

30 min (polio och sporer)

Noggrann sköljning med rent vatten eller sterilt vatten vid behov.2 dygn

Rengöring och desinfektion av instrument i en ultraljudstvätt
1 påse/2,5 l av vatten2%

Tvättprogram på 1 -  5 minuter, blötläggningstid 15 minuterSka bytas ut varje dag

Desinfektion av effektsugar inom tandvården
Använd 1 l av färdig brukslösning/effektsug2%

Till följande arbetsdag, skölj slangarna med vatten på morgonen.

Desinfekterande rengöring av textilier
1 påse och ca ½ av den vanliga doseringen av tvättmedel/ 5 kg av tvätt

 


0,5 %

Tvättprogram på 40 - 60°C


Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Erisan Oxy+ desinfektionsmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Läs bruks- och skyddsanvisningar i säkerhetsdatabladet.

Produkten är biologiskt nedbrytbar. Förpackningsmaterialen kan återvinnas.

Notera

I samband med att brukslösningen blandas bildas det skum på vattenlösningens yta till följd av den kemiska reaktionen. Blanda brukslösningen i ett tillräckligt stort kärl. När du blandar 5 l brukslösning (2 %) i kanister, mät upp ca 2,5 l handvarmt vatten och häll innehållet i två påsar i denna vattenmängd. Låt desinfektionsmedlet lösas upp en stund och tillsätt 5 l vatten. På så sätt stiger inte skummet som bildas när produkten aktiveras till kanisterns öppning. Stäng kanisterkorken lätt.

Härdad pulver ska inte användas.

Följ instrumenttillverkarnas särskilda anvisningar.