Erizyme
Maskindiskmedel

Kiilto Erizyme är ett maskindiskmedel med enzymbooster för tvätt- och desinfektionsmaskiner samt ultraljudstvättar inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Lämplig för alla material som tål maskintvätt då produkten har ett neutralt pH-värde.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Instrumentvård, operationsavdelningar, tandvård. Lämpligt för krävande professionellt bruk och alla material som tål maskindisk, bl.a. aluminium.

För professionell användning.

pH

Produkt pH: 7.5
Lösningens pH: 7.5

Utseende och doft

Gulaktig vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 200 l 8157 6412600081572
3 x 5 l 8137 6417964081374
Lagring

Förvaras i rumstemperatur, i temperaturer under 30 °C. Skyddas mot frysning.
Hållbarhet 2 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Anslut dunken till diskmaskinens automatdispenser. Rekommenderad dosering i sköljande och tvättande desinfektionsmaskiner är 0,15–0,3 % lösning. I ultraljudstvättar 0,5–1 % lösning. Doseringen påverkas av materialet som tvättas och av vattenkvaliteten. Bästa resultat fås i en tvättemperatur på 45–55 °C. Maskinen värmedesinficerar rengjorda och sköljda instrument enligt det valda tvättprogrammet.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Erizyme maskintvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Notera

Se till så att vattenstrålarna når alla ytor på redskapen som ska tvättas. Lägg instrumenten luftigt i maskinen. Använd vid behov specialställningar. Kontrollera regelbundet att maskinen är felfri för ett säkert slutresultat. I ultraljudstvätten: skölj och torka instrumenten efter tvätten.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) aktiva tvättämnen som tar bort fett
Amfotera ytaktiva medel (< 5 %) aktiva tvättämnen som påverkar vattenlösligheten och sköljbarheten
Komplexbildande medel (5 - 15 %) binder kalcium och tungmetaller
Monopropylenglykol (15-30 %) bryter ned fett, minskar löddrande och fungerar som konserveringsmedel
Antiskummedel polymerblandning, förebygger skumbildning och underlättar sköljningen
Enzymer proteas, bryter ned proteiner