Kiilto Pro Erizyme
Maskindiskmedel

Kiilto Erizyme är ett maskindiskmedel med enzymbooster för tvätt- och desinfektionsmaskiner samt ultraljudstvättar inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Lämplig för alla material som tål maskintvätt då produkten har ett neutralt pH-värde.

Specialfunktioner

  • CE-märkt medicintektisk produkt, klass I

Erizyme är ett maskindiskmedel som utvecklats för krävande professionell användning. Dess neutrala pH-värde passar de flesta materialen. Tack vare den goda tvätteffekten minskar behovet av mekanisk förbehandling av instrumenten, vilket inte bara sparar tid utan bidrar även till bättre arbetssäkerhet. Ett gott rengöringsresultat fås med liten dosering. Rengöringseffekten har undersökts vid laboratoriet för hygien och mikrobiologi på Institutionen för folkhälsovetenskap, Hjelt-Institutet vid Helsingfors universitet. Erizyme innehåller bl.a. proteasenzym som effektivt lösgör proteinsmuts.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Instrumentvård, operationsavdelningar, tandvård. Lämpligt för krävande professionellt bruk och alla material som tål maskindisk, bl.a. aluminium.

Medicinteknisk produkt. För professionell användning.

pH

Produkt pH: 7
Lösningens pH: 7

Utseende och doft

Gulaktig vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 200 l 8157 6412600081572
3 x 5 l 8137 6417964081374
Lagring

Förvaras i rumstemperatur, i temperaturer under 30 °C. Skyddas mot frysning.
Hållbarhet 2 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Anslut dunken till diskmaskinens automatdispenser. Rekommenderad dosering i sköljande och tvättande desinfektionsmaskiner är 0,15–0,3 % lösning. I ultraljudstvättar 0,5–1 % lösning. Doseringen påverkas av materialet som tvättas och av vattenkvaliteten. Bästa resultat fås i en tvättemperatur på 45–55 °C. Maskinen värmedesinficerar rengjorda och sköljda instrument enligt det valda tvättprogrammet.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Erizyme maskintvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Notera

Se till så att vattenstrålarna når alla ytor på redskapen som ska tvättas. Lägg instrumenten luftigt i maskinen. Använd vid behov specialställningar. Kontrollera regelbundet att maskinen är felfri för ett säkert slutresultat. I ultraljudstvätten: skölj och torka instrumenten efter tvätten.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) aktiva tvättämnen som tar bort fett
Amfotera ytaktiva medel (< 5 %) aktiva tvättämnen som påverkar vattenlösligheten och sköljbarheten
Komplexbildande medel (5 - 15 %) binder kalcium och tungmetaller
Monopropylenglykol (15-30 %) bryter ned fett, minskar löddrande och fungerar som konserveringsmedel
Antiskummedel polymerblandning, förebygger skumbildning och underlättar sköljningen
Enzymer proteas, bryter ned proteiner