Granuldisk Diskgranulat
Diskgranulat

  • Mekanisk booster
  • Ingen separat blötläggning krävs

Länkar

Dokument

Användningsområde

Diskgranulat för granulatdiskmaskiner.

Utseende och doft

Blå granulat

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 20 l 63162 6417964631623
Lagring

Lagras torrt.

Bruksanvisning

Doseringen av granulat varierar efter maskintyp: GD 600/6 l, GD 700/8 l, GD 900/20 l
Kontroll av granulatmängden: alla nya maskiner är utrustade med ett uppsamlingskärl för granulat som underlättar uppsamlingen granulatet för tvätt eller kontroll av mängden. (Se maskinens bruksanvisning.)

I gamla maskinmodeller kontrolleras granulatmängden när granulaten ligger i tankens botten och tankvattnet har tömts ut:
- I GD 600 finns en avtagbar sil i tvättanken, som ger åtkomst till tvättankens botten.
Granulatytan ska vara i nivå med tvättankens vertikala och sneda fog (= tankens böjning, se bruksanvisningen).
- I GD 700 finns en markering för rätt granulatmängd på tvättankens sida.
- I GD 900 ska granulatmängden vara ca 2 cm under tankens böjning (se bruksanvisningen).

Granulat ska tillsättas när granulatmängden har blivit för liten. Det ska alltid finnas rätt mängd granulat i maskinen för att få bästa möjliga tvättresultat. Vi rekommenderar att mängden kontrolleras minst två gånger per månad. Rakeiden puhdistuksen yhteydessä tämä on helppo toimenpide – joko suoritettavaksi rakeiden ollessa tankissa tai kerättyinä raekeräysastiaan.
Ju renare granulat, desto lägre hygienrisk och mindre luktolägenheter. Granulatets renhet påverkar också tvättresultatet. Vi rekommenderar att granulatet sköljs dagligen, i synnerhet om maskinen används mycket.

Miljö och säkerhet

Oanvända granulat hanteras som ofarligt avfall. Sorteras helst som brännbart avfall. Använda granulat ska samlas upp i en plasthink med lock eller en plastpåse före de sorteras som brännbart avfall.

Notera

Åtgärder vid läcka: Sopa golvet för att förebygga halkolyckor.

Ingrediens Effekt
Polyoxymetylen Kemiskt produktnamn