Kiilto Pro Hydragel
Förbehandlingsmedel

Förbehandlingsgel för instrument vilken förhindrar att organiskt material torkar fast. Produkten stoppar även förökning och spridning av mikrober. Används med fördel i situationer där instrument inte rengörs direkt efter användning. Effekten varar i upp till 5 dygn.

Specialfunktioner

  • CE-märkt medicintektisk produkt, klass I

Lätt applicerbar spray med gelkonsistens som bildar en för mikrober ogenomtränglig yta på instrument. Gelhinnan hindrar att smuts torkar fast på instrumenten. Den förhindrar också förökning och spridning av mikrober. Effekten varar i 5 dygn. Vid behov kan produkten även användas som tvättbooster för instrument som är svåra att rengöra. Lämpar sig för allmänt använda material. Hydragel är vattenlösligt och sköljs lätt bort från instrumentens yta.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Förbehandlingsmedel för situationer där instrument inte rengörs direkt efter användning. Hydragel förhindrar att organisk smuts fastnar och torkar fast på instrumenten. Förhindrar även spridning av mikrober på dem.

Medicinteknisk produkt. För professionell användning.

pH

Produkt pH: 9

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 750 ml 8222 6417964082227
Lagring

<28 °C. Hållbarhet 3 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Använd en förvarings-/transportlåda med lock. Spraya Hydragel på instrumenten som ligger i transportlådan. Iaktta trygga arbetsförhållanden under förvaring och transport av instrument. Tvätta instrumenten som vanligt.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Hydragel förbehandling gel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Produkten är biologiskt nedbrytbar. Råvarorna är miljövänliga. Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast som är ett miljövänligt, helt återvinningsbart och brännbart material.

Notera

Under förbehandlingsmedlet får inga kemikalier lämnas kvar som kan fräta eller skada metaller. Tvätta bort stänk med vatten. Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.