Kerabrunnsmanschett
Kerabrunnsmanschett

Dokument

Användningsområde

Självhäftande butylmanschett för tätning av golv- och väggnära brunnar som ingår i Kiilto K System, KeraSafe+ Foliesystem och Kiilto Keramix.
Kerabrunnsmanschett är testad för kompabiliteten med de vanligaste brunnarna.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kerabrunnsmanschett 370 mm 6411519004375
Färger

Svart/grön

Förpackningsstorlekar

37 x 37 cm

Förvaring

1 års Lagringsförhållande +1 °C, i torrt utrymme skyddat från ljus.

Typ/bindemedel

Butylgummi

Bruksanvisning

Kiilto K System: Applicera Kiilto K1 enligt anvisning, montera relevant skärmall i brunnen. Centrera Kerabrunnsmanschett över brunnen, avlägsna skyddspappret och montera sedan fast Kerabrunnsmanschett ordentligt på golvet. Säkerställ 100% vidhäftning. Applicera två lager Kiilto K2 över manschetten.

Kiilto KeraSafe+ Foliesystem: Applicera Kiilto KeraPrimer enligt anvisning (inte om Kiilto M1000 ECO används), montera relevant skärmall i brunnen. Centrera Kerabrunnsmanschett över brunnen, avlägsna skyddspappret och montera sedan fast Kerabrunnsmanschett ordentligt på golvet. Säkerställ 100% vidhäftning. Applicera Kiilto KeraSeal ovanpå manschetten, montera folien.

Kiilto Keramix: Applicera beroende på underlag/utrymme Kiilto KeraPrimer enligt anvisning – se produktblad, montera relevant skärmall i brunnen. Centrera Kerabrunnsmanschett över brunnen, avlägsna skyddspappret och montera sedan fast Kerabrunnsmanschett ordentligt på golvet. Säkerställ 100% vidhäftning. Förstärk kanten på brunnsmanschetten med Kiilto Fiberremsa i våt Keramix, applicera sedan två lager Kiilto Keramix över manschetten.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i
standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst
arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED