Kiilto KeraSafe Skarvremsa

KeraSafe Skarvremsa för tätning av skarvar vid tätskiktsmontering.

Specialfunktioner

• Vatten- och ångtät

• Elastiskt

Dokument

Användningsområde

Vatten- och ångtät förseglingsremsa som limmas med tätskikt. Används för skivskarvar, golv- och väggvinklar i våtzon 1 och 2 samt som skarv på KeraSafe Våtrumsfolie.
Mått: 10cm x 20m rulle.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto KeraSafe Saumanauha 10 cm x 20 m 7350020480294
Arbetsförhållanden

Rummets- och underlagets temperatur: +18-20ºC

Brottöjning

Brottöjning i längdriktning: ≥ 100%
Brottöjning i tvärriktning: ≥ 200%

Densitet/Specifik vikt

ca 260g/m²

Draghållfasthet

Draghållfasthet i längdriktning: ≥ 110N/15 mm
Draghållfasthet i tvärriktning: ≥ 47N/15 mm

Färger

Grön

Förpackningsstorlekar

10 cm x 20 m

Förvaring

Svalt och torrt, skyddat mot solljus i 2 år.

Typ/bindemedel

Polypropylenväv, 40g/m²

Ånggenomgångsmotstånd

> 80 m, ca 3 320 000 sek/m

Bruksanvisning
Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska datan anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden- och metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsledningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådan finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED