Kiilto KeraSafe Speed A + X
Lim för KeraSafe+ våtrumsfolie

Snabbhärdande, 2-komponents, cementbaserat lim för montering av Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie. Används även för tätning av folieskarvar och montering av Kiilto kragmanschetter och färdiga hörn. ETAG-godkänd med Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie.

Specialfunktioner

  • snabbhärdande och med bra spridningsegenskaper för montering av KeraSafe+ Våtrumsfolie liksom för tätning och överlapp.

  • färdig för plattsättning: vägg ca 1 timma, golv 2 timmar efter montering av Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie. 

Dokument

Användningsområde

Kiilto KeraSafe Speed A + X är ett 2-komponentslim som används för montering av KeraSafe+ Våtrumsfolie med roller eller pensel.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto KeraSafe Speed A + X 5+3,3 kg 6411513752159
Appliceringstemperatur

+10°C -+25 °C

Bearbetningstid

ca 60 min

Beläggningsbar

Väggar: Omedelbart efter monteringen av KeraSafe+ Våtrumsfolie (plattsättning kan påbörjas på första väggen som är monterad med KeraSafe+).
Golv: 2 tim efter montering av KeraSafe+ Våtrumsfolie

Blandningsförhållande

60 % (vätskekomponent A) 40 % (pulverkomponent X)

Densitet/Specifik vikt

1,2 kg/l

Fuktighet i underlaget

< 90 % RF

Förpackningsstorlekar

8,33 kg (5 kg vätska + 3,33 kg pulver)

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Typ/bindemedel

Styrenakrylat (vätskekomponent A) och cement (pulverkomponent X)

Värmebeständighet, torr

-20°C -+70 °C

blandningens färg

Ljusröd (våt)
Mörkbrun (efter torkning)

frostbeständighet

Vätskekomponent A fryser

Åtgång

ca 600 g/m²

Öppentid

10–15 min primat underlag,
underlag utan primer <10 min

Bruksanvisning

Blandning:
Skaka vätskekomponenten A. Häll vätskekomponent A i blandningskärlet. Strö ner pulverkomponent X i vätskan under omrörning. Rör om blandningen av vätska och pulver noggrant (blandningsförhållande 60:40 vikt-%) tills en jämn massa har bildats. Blandningen har en brukstid på 60 minuter – blanda den mängd som du hinner använda under brukstiden. Späd inte ut en blandning som har börjat härda.

Väggar:
Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas vid behov med Kiilto väggspackel som är lämpligt för användning under tätskikt och plattor. Prima vid behov den torra väggen med Kiilto Keraprimer före montering av KeraSafe+. OBS! Primningen förlänger öppentiden för Kiilto KeraSafe Speed A + X. Låt primern torka cirka 1 timme innan KeraSafe+ monteras. Applicera Kiilto KeraSafe Speed A + X i vinklar, hörn och på väggytor som täcks av en folievåd. Montera KeraSafe+ Våtrumsfolie på plats och se till att den täcker 5 cm ut på nästa vägg i hörn samt 5 cm ut på golvet. Pressa fast folien mot underlaget och arbeta den på plats med en plastspackel tills all luft har pressats ut och folien har 100% kontakt mot underlaget. Använd Kiilto KeraSafe Speed A + X för att limma folieskarvar i folien.

Golv:
Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas vid behov med Kiilto golvavjämningsmassa. Prima vid behov golvet med Kiilto Keraprimer före montering av KeraSafe+. Låt primern torka cirka 1 timme innan KeraSafe+ monteras. Montera en självhäftande Kiilto Kerabrunnsmanschett över golvbrunnen. Applicera Kiilto KeraSafe Speed A + X på golvet, i folieskarvar och över Kerabrunnsmanschetten. Rulla ut folien och pressa den på plats så att all luft försvinner. Applicera Kiilto KeraSafe Speed A + X runt rörgenomföringar och pressa fast lämplig KeraSafe Kragmanschett. Montera fast färdiga hörn med Kiilto KeraSafe Speed A + X. Skär hål för golvbrunnen (Se gällande monteringsanvisning för resp. golvbrunnstyp)

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.