KeraSafe Ytterhörn

Förtillverkade KeraSafe Ytterhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.

Dokument

Användningsområde

Formad, elastisk hörnförstärkning som används med Kiilto tätskiktssystem.

Förpackningsstorlek EAN kod
KeraSafe Ytterhörn 120 x 90 mm 6411513683996
Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 2 år.

Skikttjocklek

ca 0,35 mm

Typ/bindemedel

PE-folie
PP-duk

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED