Kiilto KeraSeal
Tätningslim

Vattentätt och fukthärdande
en-komponentslim för tätning
av skarvar och golvbrunnar.
Tillhör Kiilto KeraSafe Foliesystemet.

Dokument

Användningsområde

En-komponentslim för skarvlimning på KeraSafe Våtrumsfolie, limning av manschetter och KeraSafe Skarvremsa.

Förpackningsstorlek EAN kod
750 ml 6411512300757
Arbetsförhållanden

Optimal rums-, lim- och materialtemperatur +10–25 °C.

Bearbetningstid

ca 45–60 min

Densitet/Specifik vikt

ca 1 kg/l

Förpackningsstorlekar

0,75 l plastflaska

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C, 6 månader. Öppnad förpackning förvaras upp och ned.

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

ca 30 löpmeter/0,75 l, 1 l/4 m²

Bruksanvisning

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Applicera en lämplig mängd KeraSeal på KeraSafe med en skumroller, limspridare eller pensel så båda ytorna väts ordentligt. Pressa ihop ytorna och se till att all luft försvinner. Speciellt vid torra förhållanden och när lim appliceras på större ytor, t.ex. på en KeraSafe brunnsmanschett, kan den ena ytan som limmas sprayas med vatten för att påskynda härdningen. Färska limfläckar tas bort med en trasa, intorkat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
Sundahus
Nyckelflagga
 Svanen märkning