Kesto Trennmittel 2000
Släppmedel

Kesto Trennmittel 2000 är ett släppmedel med hög viskositet.

Dokument

Användningsområde

Produkten är ett släppmedel med hög viskositet som förhindrar att limmet flödar över och fastnar på pressplåtarna. Produkten är en vaxemulsion. Innehåller inte silikon eller olja. Efter torkning motstår filmen smuts. Kesto Trennmittel 2000 skadar inte metall- eller gummiytor eller påverkar kommande ytbeläggningsarbeten, t.ex. lackning.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
5 liter T1955.005
Typ/bindemedel

Släppmedel med hög viskositet och vaxemulsion

konsistens

Lösning med hög viskositet

Densitet/Specifik vikt

1,08

pH

3

Färger

Vit

Viskositet

7 mm 2 /s

blandningens färg

Vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 24 månader.

Bruksanvisning

Applicera ett jämnt, tunt lager av Kesto Trennmittel 2000 på pressplåtsytan med en spatel eller en fiberduk. Låt torka över natten. Vid behov, förkorta härdningstiden genom att värma upp pressplåten till +60°C. Om släppmedlet fortfarande är flytande vid pressningen, kan den absorberas in i ytan och hindra efterbehandling.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.