Användningsområde

Kestofol P/H är ett snabbhärdande dispersionslim för limning av melamin- och PVC-folie på träbaserade skivor. Ger en högkvalitativ, jämn yta.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestofol P/H 15 kg T1482.015
Typ/bindemedel

EVAC

pH

8

Viskositet

18 000 mPas (Brookfield RVT 6/20, +20 °C)

Öppentid

ca 4 min.

Appliceringsmängd för lim

80–120 g/m²

Appliceringstemperatur

+18–+25°C

Luftfuktighet

50–60 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Limmets egenskaper påverkas starkt av rådande förhållanden såsom trä- och luftfuktighet, temperaturen, sugförmågan och mängden lim som appliceras, och därför ska de angivna värdena endast användas som vägledande. För att fastställa nödvändig presstid och säkerställa limfogens hållbarhet, ska provlimning utföras före användning i fullskalig produktion. En högre temperatur förkortar den nödvändiga presstiden. Se folietillverkarens anvisningar.

Ytorna som limmas ska vara dammfria och rena från fett m.m. Limmets och materialets temperatur bör vara över +15°C. Bindningsstyrka uppnås även vid lägre temperaturer (över +3°C), men då är torktiden längre. Vid användning av små limmängder bör produkten testas på adekvat sätt för att säkerställa att styrkan är tillräcklig.

Limmet kan appliceras antingen på folien eller på skivan. Efter applicering, tryck omedelbart fast folien på skivan. Pressa ihop ytorna med en vals eller en planpress. Vi rekommenderar användning av valspress, eftersom det är mycket viktigt att få ut all luft ur limfogen. Vid användning av planpress ska ytan först valsas för att få ut all luft. Ytbelagda skivor bör sedan staplas. Låt skivorna härda minst två timmar före ytterligare behandling.

Nyckelflagga