Kestokol D 325 HF
EN 204/D3 -lim

Kestokol D 325 HF är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • mycket snabb i högfrekvent press
  • lång öppentid
  • 1-komponent

Dokument

Användningsområde

Kestokol D 325 HF är ett specialdesignat PVAc-dispersionslim på D3-nivå med en hög filmformningstemperatur för limning, formpressning och fanering av skivor. Limmet är speciellt utformat och kan endast användas i varm- och HF-pressar. lämpligt för limning av E1-klassade strukturer.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol D 325 HF 15 kg T2547.015
Typ/bindemedel

PVAc

Densitet/Specifik vikt

1,07 kg/l

pH

3,1

Skjuvhållfasthet

24 timmar + 45 °C / 90 % RF draghållfasthet är > 8 N/mm².
Watt 91 draghållfasthet är > 7.5 N/mm².

Viskositet

5000 mPas

Öppentid

8 minuter stängd öppentid (Tall, 20 °C, 65 % RF, 150 g/m²)
10 minuter öppentid (Tall, 20 °C, 65 % RF, 150 g/m²)

Appliceringsmängd för lim

70-140 g/m²

Presstid

Presstiden är relaterad till temperatur och kraft som används med uppvärmd eller Hf-press.

Presstryck

Min 0.5 N/mm² rekommenderas.

Lägsta filmbildningstemperatur

+ 25 °C

Appliceringstemperatur

15 - 30 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, i 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera att fogen sitter ihop bra. Applicera ett jämnt skikt med lim på ena sidan. Montera och pressa ihop delarna med jämn tryck över hela fogens längd. Pressa fogarna i en varm- eller högfrekvent press. Den slutliga styrkan och vattenbeständigheten uppnås inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning i limfogen. Limfogen kan även missfärgas vid kontakt med järn.

OBSERVERA! Kestokol D 325 HF är inte lämplig för kallpressning. Kestokol D 325 HF-lim reagerar även med en liten mängd urea-formaldehyd-lim (1 %) och bildar en svampliknande massa. Av denna anledning måste appliceringsutrustningen (pump, slangar, roller) tvättas mycket noggrant innan du använder Kestokol D 325 HF-lim.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.se