Användningsområde

Kestokol KL/S är ett speciallim för kantlimningsmaskiner som använder PVAc-lim. Användningsområde: melaminkanter, fanerkanter och laminat.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol KL/S 15 kg T1419.015
Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

12 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Arbetsförhållanden

Limmets torkningstemperatur: högst 285 °C Varmluftens temperatur för aktivering av limmet: 250–400 °C 250–400 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Applicera lim på skivans kant där kantbandet ska limmas. Avdunsta dispersionsvattnet med varmluftspistol. Torktiden, temperaturen och blåskapaciteten beror på appliceringsmängd, limmet och temperaturen hos delarna. Torkade limfilmer, som bör bibehålla lite fukt, aktiveras med värme och kantbandet pressas omedelbart fast på kanten. Efter pressning är limfogens hållfasthet tillräcklig så att överflödig bredd på kantbandet kan skäras bort. Slutlig hållfasthet uppnås efter några timmar. Skivor med kantband lagras minst 30 minuter innan ytterligare bearbetning. Värmen och matningen justeras så att limmet aktiveras på kantbandets hela yta och hela skivkanten. En omsorgsfullt utförd limfog har en god eftervärmebeständighet.

Körhastighet:

 

 vid limning  max- hastighet (m/min)
 Förlimmade kantband  40
 Tvåsidig applicering  15
 Laminat 13

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

EN 204 D2 vattenbeständighets klassificering
Nyckelflagga