Användningsområde

Kestopress 2000 är ett PVAc-dispersionslim för fanering och laminering. Lämpligt för E1-klassificerade möbler.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopress 2000 15 kg T1214.015
pH

5,5–7,0

Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

11 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

4–6 min (90 g/m²)

Appliceringsmängd för lim

fanering 80–120 g/m²
laminatlimning 120–150 g/m²

Arbetsförhållanden

Skivans och fanerets fukthalt: 6–12 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+15 °C

Luftfuktighet

50–70 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Rekommenderad presstemperatur är högst 70 °C vid fanering och 60 °C vid laminatlimning. För att underlätta rengöringen av appliceringsvalsarna rekommenderas att valsarna väts med vatten före limningsarbetet. Applicera ett jämnt lager lim på skivan. Lägg sedan på faneret och pressa ihop.

Om appliceringsmängden är större än rekommenderat kan limmet tränga genom materialet.

Presstider:

 

 Ekfaner:

(limmängd g/m²)

 Presstemperatur (°C)

 Presstid (s)
 90 20 300
 90 40 150
 90 55 80
 90 70 50

 

 Högtryckslaminat (limmängd g/m²)

 Presstemperatur (°C)

 
 Presstid (s)
 140 20360 
 140

 40 

180
 140 60120

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga