Kestopress 3000 T
EN 204/D3 -lim

Kestokol 3000 T är ett PVAc-trälim för fanering i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Hållbarhetstid 12 månader
  • Ej lämpligt för kallpressning


Dokument

Användningsområde

Kestopress 3000 T är ett hårt PVAc-dispersionslim med hög filmbildningstemperatur för formpressning och fanering. Limmet kan användas för limning av E1-klassificerade konstruktioner.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopress 3000 T 15 kg T1775.015
pH

3,0

Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

6 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

5–7 min

Appliceringsmängd för lim

formpressning: 120–150 g/m²,
fanering: 90-120 g/m²

Arbetsförhållanden

Presstemperatur för faner 80–110 °C

Lägsta filmbildningstemperatur

+ 40 °C

Luftfuktighet

50–70 % RF

Fuktighet i underlaget

8–12 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

För att underlätta rengöringen av appliceringsvalsen rekommenderas att man väter den med vatten före limningsarbetet. Applicera ett jämnt lager lim på skivan. Lägg sedan på faneret och pressa ihop. Ju längre öppentid, desto högre presstryck behövs.

Om appliceringsmängden är större än rekommenderat kan limmet tränga genom materialet. Detta kan orsaka missfärgning. Olika betsfärger absorberas i varierande grad i faner och vid betsning kan färgvariation förekomma. Vid betsning av delar som har limmats med Kestopress 3000 T rekommenderas vattenlösliga betsfärger. Vid användning av lösningsmedelbaserade betsfärger bör en provbetsning utföras före serietillverkning.

OBS! Kestopress 3000 T lämpar sig inte för kallpressning. Kestopress-limmet reagerar även med små mängder ureaformaldehydlim (1 %) genom att tjockna till en svampliknande massa. Därför ska appliceringsverktyg (pump, slangar, roller) rengöras mycket noggrant innan man använder Kestopress.

Presstider vid fanering (ekfaner)

 

  Limmängd (g/m²)

 Temperatur (°C)

 Presstid (sekunder)
 90 80 60
 90 90 50
 90 100 40
 90 110 30

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga