Kestopress 3200 V
EN 204/D3 -lim

Kestopress 3200 V är ett PVAc-trälim för fanering i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim

Dokument

Användningsområde

Kestopress 3200 V är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som vanligtvis inte orsakar missfärgning och som lämpar sig väl för fanering samt för limning av massivträ, parkett, badrumsinredningar och laminat samt för foliebeläggning av träbaserade skivor med en varmpress. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestopress 3200 V användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte utsätts för väder och vind.

Kestopress 3200 V-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke).

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopress 3200 V 100 kg T2523.100
Kestopress 3200 V 15 kg T2523.015
Kestopress 3200 V Schütz cont T2523.996
pH

3,3

Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

5 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m² (massivträ)
80–120 g/m² (fanering och foliebeläggning)

Presstid

18 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 65 % RF)

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Förvaring

I oöppnad originalförpackning vid +20 °C 3 månader, i mindre kärl 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

 

  Limmängd (g/m²) Öppentid (minuter)
 80 3
 100 4
 120 5
 150 8

 Presstid vid fanering med limmängden 100 g/m2

 Presstemperatur (°C)

Presstid (s) 
 60 60
 70 50
 80 40

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.