Kestopur 1 C 10
1-komponents polyuretanlim

Kestopur 1 C 10 är ett 1-komponents polyuretanlim för limning av metaller och isoleringsmaterial vid sandwichtillverkningen inom byggpanelindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfri
  • Utan filler
  • Lämplig för maskinell applicering
  • Lämplig för SIP -paneltillverkning

Dokument

Användningsområde

Kestopur 1 C 10 är ett fukthärdande 1-komponents polyuretanlim med låg viskositet. Fukthärdande. Kraftigt skumbildande. Lämpligt t.ex. för limning av trä, metall, isoleringsmaterial och glasfiberlaminat. Gör provlimning före fullskalig applicering. P.g.a. sin låga viskositet är Kestopur 1 C 10 lämpligt för maskinell applicering. Observera att det under härdningsprocessen alstras en viss mängd gas, vilket innebär att åtminstone en av ytorna som ska limmas måste vara genomsläpplig. Innehåller inga lösningsmedel. Limmet uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur 1 C 10 11 kg/ 10 l T2335.010
Kestopur 1 C 10 220 kg avok. T2335.300
Kestopur 1 C 10 220 kg/200 l T2335.200
Kestopur 1 C 10 3/4 l T2335.935
Densitet/Specifik vikt

1,1 kg/dm³

Färger

Ljusbrun

Skjuvhållfasthet

– SS–SS 6 N/mm²
– Al–Al 4 N/mm²
– bok–bok 8,9 N/mm²
– EN 204 - D4 lagring 5,0– 6,0 N/mm²

Viskositet

ca 4 000 mPas (Brookfield RVT, 20°C)

Öppentid

– max. 12 min. 23 °C/RF 50 %
– ca 10 min. vattenspray 5–10 g/m²

Appliceringsmängd för lim

150–300 g/m² beroende på material

Presstid

– max. 30 min. 23 °C/RF 50 %
– ca 20 min. vattenspray 5–10 g/m²

Förvaring

Hållbarhetstid 9 månader, vid förvaring i oöppnad förpackning i +20 °C, vid förvaring i +30 °C högst 4 månader.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort damm, smuts, oxider, fett m.m. med Kiilto Cleaner 303 och/eller genom slipning. En noggrant rengjord yta kan slipas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Applicera limmet i ett jämnt skikt på en av ytorna som ska limmas. Spraya vatten på limytan (5–10 g/m²) för att förkorta presstiden. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras vid lägre temperaturer (+5–10°C) men då blir härdningstiden mycket längre.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga