Kestopur 1030
1-komponents polyuretanlim

Kestopur 1030 är ett fukthärdande en-komponentspolyuretanlim för tillverkning av tekniska träprodukter. Produkten uppfyller kraven enligt EN 15425 och är godkänd för tillverkning av CE-märkt limträ enligt EN 14080.

Specialfunktioner

  • Fiberförstärkt
  • Liten skumbildning
  • Rinner inte

Dokument

Användningsområde

Kestopur 1030 är ett fukthärdande en-komponents polyuretanlim för skarvning av trämaterial. Produkten uppfyller kraven enligt EN 15425 och är godkänd för tillverkning av CE-märkt limträ enligt EN 14080, tillverkning av CE-märkta fingerskarvade träprodukter enligt EN 15497 och CE-märkt korslaminerat trä (CLT) enligt EN 16351.

Den kan även användas för tillverkning av andra tekniska träprodukter samt för andra ändamål som kräver exceptionellt god fuktbeständighet.

Kestopur 1010 innehåller inga lösningsmedel eller formaldehyd. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur 1030 11 kg /10 l T3147.010
Kestopur 1030 220kg/200 l T3147.200
Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/dm³

Färger

Transparent, efter torkning ljus. Innehåller en indikationssubstans som syns i UV-ljus.

Viskositet

7 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Öppentid

högst 30 min
(appliceringsmängd 180 g/m², träets fukthalt 15 %, temperatur 20 °C, RF 50 %)

Klassificeringar och certifikat

EN 15425 I 70 GP 0,3
AUS/NZ 4364:2010 typ I

Appliceringsmängd för lim

140–180 g/m² fingerskarvning
160–200 g/m² lamellimning

Presstid

Från 90 minuter vid lamellimning

Arbetsförhållanden

Temperatur minst 15 °C (enligt EN 14080; EN 16351; EN 15497)

Appliceringstemperatur

18–30 °C (enligt EN 14080; EN 16351; EN 15497)

Luftfuktighet

Under limning 40–75 % och efter pressning ≥ 30 % (enligt EN 14080, EN 16351)

Fukthalt i trä

6–20 % (vi rekommenderar ca 15 % fuktighet)

Fogstorlek

< 0,3 mm

Förvaring

Kan förvaras på torrt och svalt ställe (+10–20 °C). Vid förvaring i oöppnad originalförpackning i +20 °C är hållbarhetstiden 4 månader för en 1000 l container och 6 månader för mindre förpackningar.

Bruksanvisning

Ytorna som ska fogas ska vara rena och dammfria. Kan appliceras både med munstycke och med limspridningsmaskin. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt i ett jämnt lager. För att fastställa nödvändig presstid och säkerställa limfogens hållbarhet, ska provlimning utföras före användning i fullskalig produktion.

Använd skyddshandskar när du hanterar Kestopur 1030. Använd ett andningsskydd om limmet sprutappliceras och då arbetstemperaturen är över +40 °C.

Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller Kiilto Cleaner 307. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
EN 15425
Nyckelflagga