Kestopur PL 100/20
1-komponents polyuretanlim

Dokument

Användningsområde

Kestopur PL 100/20 är ett snabbhärdande, brandklassificerat 1-komponents polyuretanlim. Något skumbildande under härdning. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC (IMO Resolution MSC.61(67) del 5) och har ett MED-certifikat (rodermärke). Kestopur PL 100/20 används för limning av trä, stål, aluminium, olika slags isoleringsmaterial och plast. Behåller sin elasticitet även vid låga temperaturer.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur PL 100/20 15 kg/ 10 l T1158.010
Kestopur PL 100/20 300 kg/200 l T1158.200
Kestopur PL 100/20 Schütz cont T1158.996
Densitet/Specifik vikt

ca 1,50 kg/dm³

Färger

Ljus

Skjuvhållfasthet

– SS–SS 5 N/mm²
– epoxybelagd plåt 12 N/mm²
– bok–bok 8,8 N/mm²
– EN 204–D4 lagring 5,0– 6,0 N/mm²

Viskositet

9 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Öppentid

max. 30 min

Appliceringsmängd för lim

200-400 g/m² beroende på material

Presstid

6 tim/20 °C (vattenspray 20–30 g/m²)

Förvaring

Oöppnad förpackning (+10 – +20) °C i 6 månader. OBS! Under sommarmånaderna, när vädret är varmare och luftfuktigheten högre, kan lagringstiden förkortas med så mycket som 3 månader. Max lagringstemperatur +30 °C.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxideringar, fett och andra orenheter med lösningsmedel eller genom slipning, beroende på objekt. Applicera limmet i ett jämnt skikt på en av ytorna som ska limmas. Spraya ett tunt skikt vatten på limytan för att förkorta presstiden. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras vid lägre temperaturer (+5–10°C) men då blir härdningstiden mycket längre.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.