Kestopur Smörjolja
Lubricating oil

Dokument

Användningsområde

Smörjolja för limmaskiner för 1- och 2-komponentslim. Används på kolvar och nålventiler på limmaskiner för polyuretanlim. Även lämplig som förvaringsolja för spridningsdysor. Brytningsindex 1,496–1,502.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
5 l T2303.005
konsistens

ljusgul vätska

Densitet/Specifik vikt

1,04–1,07 kg/dm³

Viskositet

100 mPas (20 °C)

Åtgång

Följ maskintillverkarens anvisningar.

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 6 månader.

Bruksanvisning

Följ maskintillverkarens anvisningar.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga