Kiilto Even
Renoveringstapetlim

För uppsättning av renoveringstapet eller armeringsduk på täta, målade ytor och för uppsättning av tapeter med skumbaksida, tunna, homogena PVC-tapeter samt PVC-tapeter med mineral- eller glasfiberbaksida speciellt i våtutrymmen.

Specialfunktioner

  • uppsättning av renoveringstapet
  • uppsättning av PVC-tapeter i fuktiga utrymmen

Dokument

Användningsområde

Lämpligt för uppsättning av renoveringstapet på ej sugande underlag. Förbehandla sugande underlag genom att grundmåla eller med lim utspätt med vatten. Även lämpligt för uppsättning av PVC-väggbeklädnad och glasfibertapeter i torra och fuktiga utrymmen.

Förpackningsstorlek EAN kod
1 l 6411511021011
5 l 6411511021059
15 l 6411511021158
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bearbetningstid

Sugande underlag 15–20 min. OBS. Våtlimning! Mängden lim, underlaget och rådande förhållanden påverkar arbetstiden avsevärt.

Densitet/Specifik vikt

ca 1,05

Fuktighet i underlaget

Trä: 8–12 %, betong: max. 3 vikt-% eller 85 % RF

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l, 15 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

Typ/bindemedel

EVA-dispersion och modifierad stärkelse

Åtgång

ca 4 m²/l

Bruksanvisning

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och limmet acklimatiseras till denna temperatur. Följ tapettillverkarens monteringsanvisningar. Ytan ska vara torr, dammfri, ren, fast och tillräckligt jämn. Använd ett fuktbeständigt väggspackel för avjämning av väggar i våtutrymmen. Förbehandla porösa underlag med grundfärg och/eller lim. Använd en fuktbeständig matt grundfärg eller lim utspätt med vatten i förhållandet 1:1. För uppsättning av vinyltapeter på ej sugande underlag rekommenderar vi Kiilto M1000 ECO.

Renoveringstapet och glasfibertapet: Applicera limmet på väggen med en roller. Gnid tapeten ordentligt fast på väggen för ta bort blåsor. Sätt upp våderna kant i kant. Låt torka minst 24 timmar före tapetsering eller målning.

Plasttapeter: Applicera limmet med en roller eller spackel på väggen på en yta för 1–3 våder åt gången eller på baksidan av tapeten. Använd våtlimning. Sätt upp våderna kant i kant eller omlott och skär kanten på väggen med en kniv. Ta bort färska limfläckar direkt med en fuktig trasa eller svamp. Rengör verktygen med ljummet vatten.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga