Kiilto Pro 66
Universal-/Trälim

Universallim för mångsidigt bruk lämpligt för bland annat träarbete och möbelinstallation. Utmärkt vidhäftning till flera material och snabbtorkande.

Specialfunktioner

· universallim för byggnation och hemmabruk

· vattenbaserad

· kan användas på material som plywood, spånskiva, kartong, papper, folie och läder

Dokument

Användningsområde

Ett vattenbaserat PVAc-universallim för limning av trä, papper, kartong, textil, och keramik. Lämpligt för spontlimning av industriparkett. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Limmet är snabbhärdande och har kort presstid. Kiilto 66 är ett D2-lim lämpligt för inomhusbruk.

Förpackningsstorlek EAN kod
0,33 l 6411511030334
0,75 l 6411511030754
3 l 6411511030303
10 l 6411511030112
15 kg 6411511030150
Densitet/Specifik vikt

Cirka. 1 kg/dm³

Fukthalt i trä

6–15 %

Förpackningsstorlekar

1/3 l och 3/4 l plastflaska
3 l och 10 l plasthink

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Lägsta filmbildningstemperatur

+ 5–8 °C

Presstid

10–20 minuter (spänningslösa delar)

Viskositet

16 500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

frostbeständighet

Fryser

pH

Cirka. 7

Öppentid

5–10 min

Bruksanvisning

Applicera limmet ensidigt i ett jämnt lager. Limma och pressa ihop delarna. Presstiden är beroende av rådande arbetsförhållanden. En limmad fog blir ljus efter torkning. Ta bort färska fläckar med en fuktad trasa.

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både materialen och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperaturen samt limmets och ytans temperatur, luftfuktigheten, underlagets kvalitet och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar härdnings- och torktiden avsevärt.

Limmet färgar inte trä. Om limmet eller underlaget innehåller järn eller rost kan missfärgning uppstå på grund av garvsyran i träet.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Sundahus
Nyckelflagga