Kiilto Pro 96 Polar
Frostbeständigt trälim

PVAc-baserat universallim för spontlimning av laminat och stavparkett samt montering av snickerier, t.ex. trä och laminat. Frostbeständigt upp till -40 °C. Fuktbeständighetsklass D2

Specialfunktioner

  • frostbeständigt upp till -40 C°
  • universallim för spontlimning och montering av snickerier

Dokument

Användningsområde

Kiilto 96 Polar är ett frostbeständigt PVAc-baserat trälim lämpligt för spontlimning av laminat och stavparkett samt montering av snickerier och möbler. * opak, ljus limfog * limmets viskositet är optimal för laminatets spontfogar * frostbeständigt * lämpligt för laminatgolv med spånskiva eller för MDF- och HDF-stomme * fuktbeständighetsklass D2

Förpackningsstorlek EAN kod
0,75 l 6411511996753
Appliceringstemperatur

+18–20 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,0 kg/l

Fukthalt i trä

8–12 %

Förpackningsstorlekar

3/4 l

Förvaring

Oöppnad förpackning 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Luftfuktighet

50 % RF

Typ/bindemedel

PVAc-dispersion

pH

ca 5

Åtgång

ca 15–20 m²/l beroende på spontstorleken

Bruksanvisning

Följ laminat- eller parkettillverkarens anvisningar om förvaring och installation, underlag och fukthalt. Kom ihåg att lämna ett mellanrum mellan golvmaterialet och fasta inredningar samt väggar. Skär av limflaskans munstycke till önskad storlek och applicera Kiilto 96 Polar rikligt i hela honsponten på brädans långsida och på brädans ände. Knacka omedelbart fast brädan med ett slagblock eller slagjärn. Montera en bräda i taget och gör genomföringar samt hål enligt anvisningarna. Ta bort överskottslim medan limmet är färskt med en ren, fuktig trasa. Låt det limmade golvet torka minst 12 timmar innan golvet används och distansklossarna vid väggarna tas bort. Rums,- material- och limtemperatur +18–+20 °C Träets fuktighet 8–12 % Luftfuktighet 50 % RF

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga
 Svanen märkning