Kiilto Pro Acryl
Latexfog

Ett låg-emissions tätningslim med M1-klassificering. För tätning av konstruktionsfogar. Lämplig även för reparation av ytsprickor inomhus. Övermålningsbar. Gulnar inte. Lämplig även för utomhusbruk när den målas.

Specialfunktioner

  • Ett vattenbaserat tätningslim med M1-klassificering som inte gulnar
  • För tätning
  • Åtgång 5 x 5 mm fog ca 12 m/tub
  • Dammtorr 20-30 min/+20° C. Övermålningsbar efter 24 timmar.
  • För torra utrymmen inomhus, även lämplig för utomhusbruk när den målas.

   

Dokument

Användningsområde

Kiilto Acryl är en en-komponents latexfog för skarvning och tätning. Lämpliga användningsområden: dörr- och fönsterkarmar och motsvarande konstruktioner, hörn, fogar, byggskivor och sprickor inomhus. Övermålningsbar. Uppfyller kraven enligt EN 15651:-1:2012.

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN kod
Kiilto Pro Acryl 310 ml T2444.926 6411512444291
Densitet/Specifik vikt

Ca 1,7 kg/dm³

Förpackningsstorlekar

310 ml

Förvaring

Oöppnad förpackning över +1 °C Bäst före datum: se patronen.

Krympning

Max. 20 %

Maximal fogrörelse

max. 10 % av fogbredden

Torktid

Dammtorr 20–30 min/+20 °C, övermålningsbar efter 24 timmar Härdningstid 1–2 veckor beroende på fogens storlek.

Typ/bindemedel

Akryldispersion

Värmebeständighet, torr

-20 °C–+70 °C

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Bruksanvisning

Ytan som ska fogas ska vara fri från damm och fett. Bottningslist kan användas som bottenfyllning.

Skär av konen på patrontoppen. Vrid på appliceringsspetsen och skär av den till önskad storlek. Ytan som ska fogas ska vara fri från damm och fett. Applicera tätningsmassan i fogen och släta omedelbart till med en silikonutjämnare eller ett finger fuktat med vatten.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning