Kiilto B 615 hardener grey
Härdare

Dokument

Användningsområde

Används tillsammans med 2-komponents lim- och tätningsmassor. Hög viskositet. Innehåller inte isocyanater, PVC eller lösningsmedel.

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer
25 kg/20 l grå T2449.020
Typ/bindemedel

Vattengel

Densitet/Specifik vikt

ca 1,48 kg/dm³

Färger

grå

Blandningsförhållande

Se produktbladet för limmet.

Viskositet

ca 2 miljoner mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Appliceringstemperatur

+1-40 °C

Förpackningsstorlekar

20 l dunk

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Bruksanvisning

Härdaren doseras med en pump i ett korrekt blandningsförhållande.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte ta något ansvar för felaktig användning av produkten eller förhållanden på arbetsplatsen som är utanför vår kontroll. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda tillämpningen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga