Kiilto Pro B3
Fuktbeständigt trälim

Multifunktionellt, fuktbeständigt universallim lämpligt för bland annat träarbete och möbelinstallation. Utmärkt vidhäftning till flera material och snabbtorkande.

Specialfunktioner

· för interiör och exteriör användning

· lämplig för fuktbeständiga applikationer i köks- och badrumsmiljöer

· lämplig för monteringsvidhäftning

· fuktbeständighet klass D3

· inte lämplig för konstruktioner som är nedsänkta i vatten (t.ex. yttre strukturer på båtar)

Dokument

Användningsområde

Kiilto B3 är ett vattenbaserat, fuktbeständigt en-komponents trälim för spontlimning av parkett- och laminatgolv, monteringslimning av fönster och dörrar och inredningsmontering i fuktiga utrymmen.

Tack vare den goda fuktbeständigheten (D3) kan Kiilto B3 användas inom- och utomhus för applikationer som återkommande utsätts för kortvarig kontakt med vatten. Kiilto B3 är inte lämpligt för konstruktioner som är permanent i kontakt med vatten (t.ex. båtar).

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN kod
1/3 l T1031.925 6411511031331
3 l T1031.003 6411511031034
3/4 l T1031.935 6411511031751
10 l T1031.010 6411511031102
Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Färger

Vit, transparent efter torkning

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Presstid

18 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Typ/bindemedel

Reaktiv PVAc-dispersion

Viskositet

12 000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

pH

2,8

Åtgång

Stavparkett med spont ca 15 m²/l
Laminatgolv med spont 15–20 m²/l

Bruksanvisning

Kiilto B3 är färdigt att användas. Kan vid behov spädas ut med max. 3 % vatten. Blanda ordentligt. Applicera limmet ensidigt i ett jämnt lager. Limma och pressa ihop delarna. Presstiden är beroende av fogens inpassning och de rådande arbetsförhållandena.

Ta bort färska limfläckar med vatten. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Slutlig fukt- och värmebeständighet uppnås efter ca 1 vecka. Limfogen blir transparent efter torkning.

 

  Limmängd (g/m²) Öppentid (min)
 120 5
 150 10

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning