4080 0002

Kiilto Pro Bright
Torkmedel

Torkmedel för maskindiskning Påskyndar torkning av diskgodset och fulländar diskningsresultatet.

Specialfunktioner

  • Förebygger skumbildning i diskavdelningen
  • Förebygger vattenränder
  • Fulländar diskgodsets glans

Hindrar skumbildning i diskutrymmet. Påskyndar torkning av diskgodset.
Förebygger vattenränder och ger diskgodset glans.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För slutsköljning av diskgodset i maskinell diskning.

pH

Produkt pH: 7
Lösningens pH: 6.5

Utseende och doft

Klar, grön, oparfymerad vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 20 l 80756 6417964807561
1 x 200 l 80755 6417964807554
3 x 5 l 80760 6417964807608
Lagring

Förvaras i temperaturer över +5 °C. Hållbarhetstid 5 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Doseras med hjälp av en automatisk torkmedelsdispenser, ca 0,1 ml/1 l sköljvatten.
Sköljtemperaturen ska vara 80–85 °C.

Diska alltid så fulla maskiner som möjligt. Undvik att över- eller underskrida den rekommenderade doseringen.
Diska i den lägsta temperaturen som garanterar ett hygieniskt resultat.

Miljö och säkerhet

Tensiderna är snabbt biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av återvinningsbar, brun wellpapp.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (15-30 %) Minskar vattnets ytspänning och förebygger vattenränder
Anjoniska ytaktiva medel (<5 %) Stabiliserar produkten.
4080 0002