Kiilto Pro Brisk
Torkmedel

Surt torkmedel speciellt för hårt vatten.

Specialfunktioner

  • Påskyndar torkningen av diskgodset
  • Förebygger vattenränder
  • Förebygger kalkavlagringar i diskmaskinen
  • I synnerhet för hårt vatten

Grön, parfymerad vätska. Påskyndar torkning av diskgodset och hindrar vattenränder i hårt vatten. Förebygger effektivt kalkavlagringar i diskmaskinen och på diskgodset.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Sköljning av diskgods vid maskindiskning i hårt vatten.

pH

Produkt pH: 1.5
Lösningens pH: 6

Utseende och doft

Klar, grön vätska, oparfymerad

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 20 l 63097 6417964630978
3 x 5 l 63096 6417964630961
Lagring

Förvaras i temperaturer över +5 °C i originalförpackningen. Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Doseras med hjälp av en automatisk torkmedelsdispenser, ca 0,3 ml/1 l sköljvatten.
Sköljtemperaturen ska vara 80–85 °C.

Miljö och säkerhet

Beståndsdelarna är snabbt biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av återvinningsbar, brun wellpapp.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (15 - 30 %) Minskar vattnets ytspänning, förebygger löddrande Fuktar smutsen.
Citronsyra (5 – 15 %) Förebygger kalkavlagringar på diskmaskinens ytor.
Fosfonater (< 5 %) Förebygger kalkavlagringar på diskmaskinens ytor.