Kiilto Caretop
Vårdande golvrengöringssmedel

Genom att använda vårdmedel blir underhållsstädningen lättare, eftersom slitmärken i golvet jämnas ut och mindre smuts fastnar på golvet. I Kiilto Caretop kombineras en utmärkt rengöringseffekt och fördelarna av ett vårdmedel. Produkten kan användas periodvis i underhållsstädningen eller som ett separat vårdmedel.

  • Rengör, vårdar och skyddar golven
  • Underlättar underhållsstädningen
  • Lämnar ytan halvglansig

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring och vård av alla hårda golv. Även lämpligt för skydd av golv.

pH

Produkt pH: 8
Lösningens pH: 8

Utseende och doft

Ljus, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN Obs.
3 x 5 l 41127 6417964411270 Produkten ersätter produktkoden 410583 Kiilto Caretop 5 l
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

För manuell rengöring 5 ml/1 l vatten
För maskinell rengöring 5–20 ml/1 l vatten
Skura golvet med en kombiskurmaskin eller våttorka golvet.
Skydd av golv: en strykning med outspädd produkt eller utspädd i förhållandet 1:1 i vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Produkten kan frysa.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Fenoxietanol Konserveringsmedel