Kiilto Pro Caretop
Vårdande golvrengöringssmedel

Genom att använda vårdmedel blir underhållsstädningen lättare, eftersom slitmärken i golvet jämnas ut och mindre smuts fastnar på golvet. I Kiilto Caretop kombineras en utmärkt rengöringseffekt och fördelarna av ett vårdmedel. Produkten kan användas periodvis i underhållsstädningen eller som ett separat vårdmedel.

Specialfunktioner

  • Rengör, vårdar och skyddar golven
  • Underlättar underhållsstädningen
  • Lämnar ytan halvglansig

Rengör, vårdar och skyddar golven. Lämnar en halvglansig yta som är lätt att hålla ren.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring och vård av alla hårda golv. Även lämpligt för skydd av golv.

pH

Produkt pH: 8
Lösningens pH: 8

Utseende och doft

Ljus, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN Obs.
3 x 5 l 41127 6417964411270 Produkten ersätter produktkoden 410583 Kiilto Caretop 5 l
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

För manuell rengöring 5 ml/1 l vatten
För maskinell rengöring 5–20 ml/1 l vatten
Skura golvet med en kombiskurmaskin eller våttorka golvet.
Skydd av golv: en strykning med outspädd produkt eller utspädd i förhållandet 1:1 i vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Produkten kan frysa.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Fenoxietanol Konserveringsmedel