Surt rengöringsmedel för nyuppsatta keramiska plattor samt för borttagning av fogfilm och andra fogbruksrester från glaserade ytor.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Clean Klinkerrent är ett effektivt rengöringsmedel för borttagning av fogfilm och andra fogbruksrester från nyuppsatta keramiska plattor och stenytor som tål sura medel. Även lämpligt för upplösning av rost- och kalkavlagringar från keramiska plattor och sanitetsporslin. Kiilto Pro Clean Klinkerrent är frätande. Får inte användas på marmor eller kalksten.

Förpackningsstorlek EAN kod
500 ml 6411511976502
Densitet/Specifik vikt

1,0 kg/l

Förpackningsstorlekar

0,5 l plastflaska

Förvaring

Förvaras över +1 °C, i tätt tillsluten originalförpackning, max. 3 år. Skakas om ordentligt före användning.

Typ/bindemedel

Metansulfonsyra
Icke-joniska tensider (<5 %)

pH

Outspädd ca 1

Bruksanvisning

Fukta alltid ytan som ska rengöras före applicering av Kiilto Pro Clean Klinkerrent. Normal användning: Kiilto Pro Clean Klinkerrent späds ut med 25–50 ml till 5 liter ljummet vatten. Använd en plasthink. Applicera på ytan och låt verka 10–20 min, skölj sedan med mycket vatten. Bearbeta med borste eller svamp för att förbättra och påskynda rengöringsresultatet. På ingrodda rost- eller kalkavlagringar kan Kiilto Pro Clean Klinkerrent användas outspätt.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga